Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Vinkkejä viikosta (4.3.): Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto tapaa maanantaina Brysselissä - Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 4.3.2011

Vinkkejä viikosta (päivitetty 4.3.2011)

EU:n työ- ja sosiaaliministerit ottavat kantaa kasvuselvitys- ja työllisyysraportin ehdotuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat

Vinkkejä viikostaEU:n työ- ja sosiaaliministerit kokoontuvat Brysselissä 7.3.2011. Suomea kokouksessa edustavat työministeri Anni Sinnemäki ja sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula.

Ministerit keskustelevat Eurooppa 2020- strategian toimeenpanosta osana kevään Eurooppa-neuvoston valmistelua. Pyrkimyksenä on tunnistaa suurimmat yhteiset haasteet ja tarpeelliset toimenpiteet EU:n työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden yleistavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi ministerit keskustelevat vuotuisesta kasvuselvityksestä osana uutta eurooppalaista ohjausjaksoa (European semester).

Ministerit hyväksyvät päätelmät köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan foorumista. EU:ssa on tavoitteena, että vuoteen 2020 mennessä köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrä vähenisi 20 miljoonalla koko Euroopassa. Suomi tekee tästä oman kansallisen ohjelmansa.

Ministerit hyväksyvät työllisyyden yhteisraportin sekä neuvoston päätelmät aiheesta. Suomen mukaan komission esitys yhteiseksi työllisyysraportiksi luo hyvän pohjan jäsenmaiden työllisyyspolitiikkojen toteutukselle ja tarvittaville rakenneuudistuksille.

Kasvuselvityksen ja työllisyyden yhteisraportin ehdotukset, jotka vastaavat työmarkkinoiden toimivuuden keskeisiin haasteisiin, kuten osaamisen kohtaantoon, rakennemuutosten hallintaansekä työn laatuun ja kannustavuuteen ovat kannatettavia. Linjaukset vero- ja etuusjärjestelmien kannustavuuden lisäämiseksi, verotuksen painopisteen siirtäminen pois työn verotuksesta ja pimeän työn torjumiseksi ovat hyviä linjauksia työllisyyden kasvun vauhdittamiseksi.

Komissio raportoi eläkkeiden vihreästä kirjasta. Ministerit keskustelevat riittävistä ja kestävistä eurooppalaisista eläkejärjestelmistä. Suomi korostaa eläkejärjestelmien tukemista sen avulla, että työuria pidennetään vähentämällä työkyvyttömyyttä.

Lisäksi ministerit hyväksyvät raportin naisten ja miesten tasa-arvon edistymisestä ja päätelmät eurooppalaisesta tasa-arvosopimuksesta vuosille 2011-2020.Naisten työllisyysaste Euroopassa on 62 prosenttia ja tavoitteena on 75 prosenttia. Palkkaerot eivät ole kaventuneet.

Työministereiden lounaalla keskustellaan siitä, miten ikääntyvä työvoima voitaisiin pitää pidempään työelämässä.

Lisätiedot: hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, puh. +358 50 3960 605, neuvotteleva virkamies Merja Huovinen, STM, puh. +358 50 364 7816

 

 

Tulosta

Päivitetty 4.3.2011


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot