Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

EU-lähettiläät hyväksyivät sovun 2030-ilmastotavoitteiden jaosta jäsenmaiden kesken - Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 17.1.2018

EU-lähettiläät hyväksyivät sovun 2030-ilmastotavoitteiden jaosta jäsenmaiden kesken

Kuva: Euroopan unioni
Ilmasto_Kuva: eea.europa.eu

Vuosi 2018 alkaa myönteisissä merkeissä: EU:n 2030 ilmastopaketin käsittely on saatettu päätökseen. EU-maiden suurlähettiläiden Coreper I -komitea vahvisti tänään joulukuussa saavutetun alustavan sovun vuoteen 2030 saakka ulottuvan ilmastopaketin taakanjaosta päästökaupan ulkopuolisilla aloilla. Suomen päästövähennysvelvoite on 39 prosenttia.

Sopimus tuo unionin lähemmäksi Pariisin ilmastositoumusten täyttämistä. Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna.

"Sopu on merkittävä askel Pariisin sopimuksen toimeenpanemiseksi EU-tasolla. Suomen päästövähennysvelvoite on yksi EU:n tiukimpia. Tarvittavia toimia on kuitenkin jo hahmoteltu ilmastolain edellyttämässä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa, joka on nyt eduskunnan käsiteltävänä”, sanoi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tiedotteessa joulukuussa alustavan sovun jälkeen.

Asetuksella pyritään varmistamaan, että päästökauppajärjestelmän ulkopuoliset päästövähennystavoitteet, joiden määrä on oltava 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2005 verrattuna, saavutetaan taakanjakosektoreilla. Näihin lukeutuvat rakennukset, maatalous, jätehuolto ja liikenne (ilmailua ja kansainvälistä merenkulkua lukuun ottamatta).

Päästökaupan ulkopuolisten alojen yhteenlasketut päästöt ovat viime vuosina olleet Suomessa noin 30 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, ja uuden asetuksen mukaan päästöjä on vähennettävä noin 20 miljoonaan tonniin vuodessa 2030 mennessä.

Pitkällisten neuvotteluiden keskeisiä neuvottelukysymyksiä olivat vuosittaisen päästövähennyspolun laskenta sekä jäsenvaltioiden käytettävissä olevat joustokeinot. Päästövähennyspolun lähtöpisteen muutos tiukentaa Suomen päästövähennystavoitetta noin kahdella miljoonalla hiilidioksiditonnilla vuosien 2020 ja 2030 välillä.

Maat voivat velvoitteen saavuttamiseksi käyttää myös erilaisia joustokeinoja, esimerkiksi siirtää pienen määrän päästövähennysyksiköitä päästökaupan tai LULUCF-asetuksen puolelta taakanjakosektorille, säästää vuotuisen ylijäämänsä seuraaville vuosille tai hankkia päästövähennysyksiköitä muilta jäsenvaltioilta.

Taakanjakoasetus muodostaa yhdessä LULUCF-asetuksen ja päästökauppadirektiivin kokonaisuuden, jolla EU toimeenpanee Pariisin ilmastosopimusta ja joka ohjaa unionin ilmastopolitiikkaa vuosina 2021–2030. EU on sitoutunut vähentämään päästöjään kokonaisuudessaan 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä

Euroopan unionin jäsenmaat, parlamentti ja komissio saavuttivat 21.12.2017 järjestetyissä kolmikantaneuvotteluissa eli trilogeissa alustavan sovun taakanjakoasetuksesta. Tämänpäiväisen Coreper I -komitean hyväksynnän jälkeen asetus on vielä muodollisesti hyväksyttävä Euroopan parlamentin täysistunnossa sekä EU:n neuvostossa. Valmis asetus julkaistaan Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, ja astuu voimaan kaksikymmentä päivää julkaisemisen jälkeen.

Lähteet:

Euroopan unionin neuvoston tiedote: Effort sharing regulation: EU ambassadors approve provisional agreement

Ympäristöministeriön tiedote: EU:ssa sopu 2030-ilmastotavoitteiden jaosta - Suomen päästövähennysvelvoitteeksi -39%

Tulosta

Päivitetty 17.1.2018


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot