Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Euroopan unionin neuvosto: Eurooppa-neuvoston kokoukset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Eurooppa-neuvoston kokoukset

Eurooppa-neuvosto on jäsenvaltioiden hallitusten ja valtionpäämiesten kokous, joka tunnetaan myös EU:n huippukokouksena. Eurooppa-neuvosto sai alkunsa vuonna 1974, kun EU:n poliittiset johtajat alkoivat kokoontua säännöllisesti. Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan joulukuussa 2009 Eurooppa-neuvostosta tuli EU:n virallinen toimielin.

Eurooppa-neuvoston tehtävänä on antaa yleiset poliittiset suuntaviivat unionin kehitykselle. Eurooppa-neuvosto myös ratkaisee erimielisyyksiä, joita ei muuten ole saatu sovituksi. Lisäksi se määrittää talouspolitiikan sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivat. Se on siten EU:n ylin poliittinen elin. Eurooppa-neuvosto sai Lissabonin sopimuksen myötä toimivaltuuksia tehdä oikeudellisesti sitovia päätöksiä.

Valtionpäämiehet kokoontuvat vähintään neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi näiden lisäksi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Kokoukset pidetään Brysselissä neuvoston Justus Lipsius -rakennuksessa.

Suomen valtuuskuntaa Eurooppa-neuvostossa johtaa pääministeri. Pääministeriä voi toisinaan avustaa ministeri, jonka hallinnonalaan kuuluvia asioita huippukokous käsittelee. Tasavallan presidentti voi osallistua sellaisiin kokouksiin, joihin on esitetty laajempi kutsu.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Eurooppa-neuvoston toimintaa johtaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja eli ”presidentti”. Eurooppa-neuvosto valitsee määräenemmistöllä itselleen puheenjohtajan kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Kausi voidaan uusia kerran. Eurooppa-neuvoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 19. marraskuuta 2009 belgialainen Herman Van Rompuy. 1. joulukuuta 2014 lähtien puheenjohtajana on toiminut puolalainen Donald Tusk.

Presidentin tehtäviin kuuluu Eurooppa-neuvoston kokousten puheenjohtajana toimiminen ja sen työskentelyn ohjaaminen. Hän valmistelee kokoukset yhteistyössä komission puheenjohtajan ja yleisten asioiden neuvoston kanssa. Yleisten asioiden neuvostolla on keskeisin rooli Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluissa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 5.11.2015


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot