Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Ministerrådet

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Europeiska unionens råd representerar medlemsstaterna

Europeiska unionen har sju institutioner: Europeiska rådet, Europeiska unionens råd eller ministerrådet, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten och Europeiska centralbanken.

Europeiska unionens råd representerar medlemsstaterna vid beslutsfattandet inom unionen. EU-representationens tjänstemän deltar i beredningen av beslutsfattandet i rådet. I rådets möten deltar ministrar från medlemsstaterna och därför kallas det också ministerrådet. Rådet använder lagstiftande makt och budgetmakt inom EU tillsammans med Europaparlamentet. EU:s ordförandeland bär huvudansvaret för rådets arbete under sitt ordförandeskap. Finland är nästa gång ordförande år 2019.

Rådets möten hålls i Bryssel, med undantag för april, juni och oktober då ministrarna samlas i Luxemburg.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.7.2016


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter