Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Ministerrådet: EU:s ordförandeland

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

EU:s ordförandeland

EU:s ordförandeland byts ut vart halvår enligt en på förhand överenskommen tidtabell. Ordförandelandet spelar en central roll för arbetet inom EU, eftersom det leder rådets arbete på alla förhandlingsnivåer från arbetsgrupper till ministermöten. Ordförandelandet har goda påverkningsmöjligheter när det gäller vilka frågor som tas upp och behandlas under ordförandeskapet.

Ordförandelandet har numera en mindre synlig roll utanför EU eftersom ordförandeskapet i Europeiska rådet innehas av Europeiska rådets permanenta ordförande och ordförandeskapet i rådet för utrikes frågor av den höga representanten. Tidigare sköttes dessa uppgifter av ordförandelandet.

Ordförandeländer 2013–2020

 • 2013 Irland, Litauen
 • 2014 Grekland, Italien
 • 2015 Lettland, Luxemburg
 • 2016 Nederländerna, Slovakien
 • 2017 Malta, Estland
 • 2018 Bulgarien, Österrike
 • 2019 Rumänien, Finland
 • 2020 Kroatien, Tyskland
 • 2021 Portugal, Slovenien
 • 2022 Frankrike, Tjeckien

 • 2023 Sverige, Spanien

 • 2024 Belgien, Ungern

 • 2025 Polen, Danmark

 • 2026 Cypern, Irland

 • 2027 Litauen, Grekland

 • 2028 Italien, Lettland

 • 2029 Luxemburg, Nederländerna

 • 2030 Slovakien, Malta

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.7.2016


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter