Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Ministerrådet: Arbetsgrupper och kommittéer

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Arbetsgrupper och kommittéer

Drygt 200 arbetsgrupper och kommittéer med representanter för medlemsstaterna bereder de ärenden som ska behandlas av de ständiga representanternas kommitté. I arbetsgrupperna representeras medlemsländerna antingen av sakkunniga som utsänds från huvudstäderna eller av sakkunniga som arbetar vid de ständiga representationerna. Arbetsgrupperna sammanträder varje vecka, och det kan hållas flera möten om olika ämnesområden samma dag. Representationens tjänstemän rapporterar om sin arbetsgrupps möten inom 24 timmar. Det dagliga arbetet som tjänstemännen vid representationen utför bestäms av rytmen för ministerrådets och de förberedande arbetsgruppernas möten.

 Rådet har också permanenta kommittéer som behandlar specialfrågor. I kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (COPS), som inrättades år 2000, diskuteras och bereds ställningstaganden och beslut om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. COPS-ambassadören Sofie From-Emmesberger företräder Finland i den här kommittén. Militärkommittén (EUMC) består av EU-ländernas överbefälhavare, som företräds av sina militära representanter. Finlands representant är konteramiral Juha Vauhkonen. Militärkommittén ger råd och rekommendationer i militära frågor och bedömer hotet för eventuella kriser.

Andra kommittéer som arbetar med beredningen av viktiga specialfrågor är bland annat Ekonomiska och sociala kommittén, handelspolitiska kommittén, sysselsättningskommittén och den särskilda jordbrukskommittén som förbereder jordbruksråden.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.9.2016


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter