Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 17.9.2015

Seminarium ”Ålandsexemplet och konfliktlösning idag”

Den 15 september 2015 hölls ett seminarium om "Ålands exemplet och konfliktlösning idag".  Omkring 55 personer från bland annat ambassader, EU:s institutioner och frivilligorganisationer närvarade vid seminariet, där det först bjöds på kaffe och lite mingel, samt att information om Åland fanns till hands.

Ambassadör Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve öppnade med några välkomnande ord innan utrikesministern, Timo Soini, och Camilla Gunell, startade seminariet med varsitt tal om Europa unionens fredsbyggande och hur Ålandexemplet kan användas vid medling av andra territoriella konflikter eller minoritetsfrågor. Därefter fick publiken lyssna till talare som har erfarenhet av denna typ av konfliktlösning; Kjell-Åke Nordqvist från Ålands Fredsinstitut, Jaakko Oksanen från Martti Ahtisaari Center och från Nordirland professor Monica McWilliams från Ulster University.

"Uppgörelsen av Ålands konflikten har blivit en av de mest studerade exemplen av självstyrelse. Den har inspirerat människor att utforska komponenterna och mekanismerna som reglerar självstyrelsen för att finna fredliga lösningar i olika hörn av världen." - Camilla Gunell, lantrådet för Åland
"Uppgörelsen av Ålands konflikten har blivit en av de mest studerade exemplen av självstyrelse. Den har inspirerat människor att utforska komponenterna och mekanismerna som reglerar självstyrelsen för att finna fredliga lösningar i olika hörn av världen." - Camilla Gunell, lantrådet för Åland

Sammanfattningsvis handlade det om att många representanter från konfliktområden tror att de är unika och att ingen har upplevt en konflikt som är lika eländig som deras. Budskapet från talarna var att konflikter ofta liknar på varandra när man väl sätter sig ner och diskuterar. Det går att lösa konflikter så länge det går att medla mellan varandra. Samtliga parter måste kunna sitta ner tillsammans, ibland kan det krävas att mötet äger rum utomlands då spänningarna kan vara för stora i det egna landet, och diskutera sina motiv tillsammans för att komma fram till en lösning. Flera av talarna betonade vikten av extern medling mellan parterna.

Presentationerna summerades genom en paneldebatt mellan de tidigare talarna, samt Peter Brorsen från European Institute of Peace och Tomas Henning från EU:s utrikestjänst. Här tog Brorsen upp en intressant aspekt angående påverkan av globaliseringen och internet. Ofta är tanken att med mycket fri och global information hålls människor uppdaterade och behöver inte hamn i konflikt, men internet skapar också fler åsikter då det finns många ståndpunkter att ha argument kring, vilket också leder till att fler människor blir oense. Under paneldebatten fick deltagarna fortsätta utveckla vissa delar av sina områden samt svara på frågor från publiken.

 Wille Valve, kansliminister vid Ålands landskapsregering, höll några avslutande ord och hälsade alla hjärtligt välkomna till Åland för att ytterligare studera Åland som modell för konfliktlösning.

Irene Häger

Länk till Ålands landskapsregering:

http://www.regeringen.ax/nyheter/lyckat-seminarium-bryssel-om-alandsexemplet

Skriv ut

Uppdaterat 16.10.2015


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter