Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 25.9.2015

Ökad konkurrenskraft genom tjänster och digitalisering

Sköter du dina bankärenden på webben, letar du efter en ny arbetsplats eller spelar du Premier League på internet? Tjänster har fått en allt större ekonomisk betydelse, och digitalisering kan ge tjänsteföretagen möjlighet att komma in på den globala marknaden. Det finns skäl att diskutera på vilket sätt politiska åtgärder och den offentliga makten kan stödja den snabba utvecklingen på tjänstesektorn. Arbets- och näringsministeriet har kartlagt tjänsteföretagens möjligheter att expandera på den globala marknaden och stordriftsfördelarna med att tjänsterna tillhandahålls via webben.

Pia Nieminen
Pia Nieminen arbetar som specialsakkunnig i inre marknadsfrågor och industripolitik vid Finlands ständiga EU-representation.

Tjänstesektorn är en stabil källa till tillväxt och sysselsättning. I Finland finns omkring 284 000 företag, av vilka nära på 200 000 är verksamma inom tjänstesektorn. Jämfört med många andra branscher, har det skett en snabb tillväxt inom tjänstesektorn. span>

Tidigare bestod Finlands tjänsteexport i hög grad av informationsteknologitjänster och andra databaserade tjänster. Nu finns det en risk att Finland blir nettoimportör av tjänster.

Att verksamheten överförs till webben och expanderas på den globala marknaden kan öppna helt nya möjligheter för tjänsteföretagen och medföra stordriftsfördelar, det vill säga minska verksamhetens kostnader genom ökad produktion.span>

Digitalisering har gett vissa företag möjlighet att producera tjänster som är oberoende av tid och plats och därmed lätta att exportera (t.ex. spelindustrin). Andra tjänster kommer dock också i fortsättningen att produceras och konsumeras på ett och samma ställe, t.ex. städnings- och mattjänster. >

När det gäller verksamhetens produktivitet är det viktigt att utreda tjänsteföretagens stordriftsfördelar och utnyttja exportmöjligheterna. Enligt utredningen har produktiviteten ökat hos tjänster som kan produceras i stora mängder och som inte är beroende av tid och plats. Detta gäller bland annat finansiella tjänster, programvaror, drift av trådlösa nätverk och reklamverksamhet. Företagen som tillhandahåller dessa tjänster har också varit mest aktiva på den globala marknaden.

Man ska inte heller glömma sambandet mellan tillverkningsindustrin och tjänsterna. Tjänster bör ses som en affärsmöjlighet i alla branscher. En framtida utmaning är att kombinera produkter och tjänster på innovativa sätt och även över branschgränserna. 

Digitalisering är både ett hot och en möjlighet

Digitaliseringen globaliserar marknaden för tjänster och möjliggör produktivitetstillväxt. Hotet är att behovet av arbetskraft minskar i många branscher. 

Å andra sidan skapar digitaliseringen också nya arbetstillfällen på andra, helt nya områden inom ekonomin och öppnar möjligheter att sätta fart på de finländska innovationerna. Därför är det viktigt att identifiera sätten att komma med i tjänsteverksamhetens globala tillväxt och anknyta de politiska åtgärderna till denna utveckling.

Det är fråga om stora ändringar. Internetekonomin ändrar sin form och det skapas mer effektiva sätt att öka produktiviteten med hjälp av digitala tjänster och lösningar.

Airbnb, Uber… − elektroniska tjänster omformar de ekonomiska strukturernaspan>

Den så kallade plattformekonomin, såsom bland annat e-resor/Airbnb, e-studier, e-hälsa, e-betalning, e-trafiktjänster/Uber, håller redan på att omforma de ekonomiska strukturerna.

Den centrala idén bakom plattformekonomin är att skapa ett värde för tjänsten och att koncentrera tjänsteföretagets kunnande på en plattform som ägs av någon annan, såsom t.ex. Google. Plattformerna konkurrerar över gränserna på den globala marknaden. Plattformekonomin span>

Utvecklingen sker i mycket snabb takt. Hänger människor med i den snabba utvecklingen? På vilket sätt kan vi trygga ett smidigt samarbete mellan den privata och offentliga sektorn när det gäller affärsverksamhet? Ger beslutsfattandet möjlighet till innovativa försök eller snabba ändringar? På vilket sätt kan vi främja den europeiska plattformekonomin?

Bland annat dessa frågor kommer att diskuteras på rundabordsmötet som ordnas vid Finlands ständiga EU-representation den 25 november 2015. Mötet ordnas av EU-representationen i samarbete med arbets- och näringsministeriet, kommissionen och några av medlemsstaterna.

Pia NieminenSkribenten arbetar som specialsakkunnig

Mer information:

Arbets- och näringsministerieta utredning Tjänsteekonomin förändras och digitaliseras (på finska)

Skriv ut

Uppdaterat 25.9.2015


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter