Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 25.9.2015

EU-ländernas stats- och regeringschefer fastställde åtgärder för att hantera migrationen

Statsrådets kommunikationsavdelning  24.9.2015 1.55 
PRESSMEDDELANDE 501/2015

EU-ländernas stats- och regeringschefer begärde vid sitt inofficiella möte i Bryssel den 23 september EU-institutionerna och medlemsländernas regeringar att snabbt främja de åtgärder som kommissionen har föreslagit för att hantera migrationen. Stats- och regeringscheferna diskuterade också metoder att ingripa i de orsaker som får människor att lämna sitt hemland.

– Utöver omedelbara åtgärder är det av största vikt att hitta en lösning på krisen i Syrien. Den är en av de centrala orsakerna till det aktuella migrationsproblemet, konstaterade statsminister Juha Sipilä.

Stats- och regeringscheferna ansåg att det är viktigt att öka biståndet till flyktingarna genom internationella aktörer såsom FN:s världslivsmedelsprogram. Man föreslår ytterligare bistånd till Libanon, Jordanien och Turkiet för att sköta flyktingkrisen.  Dessutom ska man öka finansieringen av förvaltningsfonden för nödåtgärder för stabilitet och hantering av grundorsakerna till irreguljär migration och fördrivna personer i Afrika för att stabilisera läget i Afrika.

Dialogen med Turkiet stärks och länderna på västra Balkan bistås vid hanteringen av flyktingströmmarna.

Övervakningen av EU:s yttre gränser effektiviseras ytterligare genom att Frontex, Europol och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) ges ytterligare resurser. Stats- och regeringscheferna betonade vikten av att bestämmelserna i Dublinförordningen och Schengenregelverket iakttas och skyldigheten för länderna vid den yttre gränsen att effektivt registrera de som kommer in till EU:s territorium. I Italien och Grekland inrättas handläggningscentrum, så kallade hotspots före utgången av november.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, Jari Haapiainen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 406, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Skriv ut

Uppdaterat 9.10.2015


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter