Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 16.10.2015

Europeiska rådet behandlade migration

Statsrådets kommunikationsavdelning  16.10.2015 1.22 
PRESSMEDDELANDE 550/2015

Europeiska rådets möte den 15 oktober behandlade övergripande åtgärder för att hantera migrationen. Vid sidan av EU:s egna åtgärder har samarbetet med Turkiet en nyckelroll när det gäller att lösa krisen.

EU har som mål att komma överens om en gemensam handlingsplan med Turkiet för att hantera migrationen. På lång sikt är EU beredd att påskynda avtalet om viseringsfrihet.

- Framsteg i förhandlingarna med Turkiet är ett stort steg framåt i förebyggandet av att krisen utvidgas, konstaterade statsminister Juha Sipilä.

Målet för toppmötet i Valletta i november är att enas om konkreta åtgärder tillsammans med de afrikanska länderna.

I fråga om unionens egna åtgärder påskyndar Europeiska rådet de interna omplaceringar som man redan kommit överens om. Vikten av att inrätta så kallade hot spots, flyktingslussar, inom överenskomna tidsramar betonades. Stats- och regeringscheferna drog även upp riktlinjer i fråga om behovet av att stärka den yttre gränskontrollen och den gemensamma återsändandepolitiken.

- Unionen och medlemsländerna ska målmedvetet genomföra de beslut som vi har fattat tillsammans för att hantera migrationen. För närvarande återsänds bara cirka 40 procent av dem som fått avslag på sin ansökan. Vi måste kunna effektivisera återsändandepolitiken ytterligare, säger statsminister Juha Sipilä. 

Ytterligare uppgifter: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, Jari Haapiainen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 406, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Skriv ut

Uppdaterat 23.10.2015


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter