Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Ajankohtaista: EU-edustuston kolumnit

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 27.11.2015

Kolumni

T&i-rintamalla riittää vauhtia

Uutisia koti-Tekesistä

Julkinen tutkimusrahoitus on Suomessa tiukoilla, ja myös Tekesin toiminta on joutunut leikkausten kohteeksi. Hallituksen kärkihankkeet ovat kuitenkin selkeyttäneet tilannetta, Tekesin kautta pyritään muun muassa tehostamaan tutkimusten kaupallistamista. Tekesin Brysselin toimistoa työllistävät eurooppalaiset aloitteet kuten Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR.

Matti Hiltunen on Tekesin edustaja Brysselissä
Matti Hiltunen on Tekesin edustaja Brysselissä

Suomalainen julkinen innovaatiorahoitus on ollut myllerryksessä nykyisen hallituksen muodostamisen jälkeen. Strategisessa hallitusohjelmassa myös tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan Tekesin avustusvaltuudet joutuivat rajujen leikkausten kohteeksi. Tekesin johdon linjaus asiaan reagoimiseksi oli selvä. Pk-yrityksille menevä t&k&i-rahoitus turvataan, sen sijaan suurten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kohtalot ovat ankaria.

Tämä peruslinja pitää, vaikka syksyn mittaan rahoitustilanne on muuttunut astetta, paria valoisammaksi hallituksen kärkihankeratkaisujen ja muiden aloitteiden ansiosta. Suurin yksittäinen kärkihankepanostus Tekesin kautta kohdistuu tutkimustulosten kaupallistamisen tehostamiseen, missä kiistatta Suomella onkin huomattavasti parannettavaa. Lisärahaa ohjataan myös biotalouteen, cleantechiin ja Salon seudun rakennemuutoksen kääntämiseksi voitoksi.

Ensi kesän jälkeen Tekes muuttaa Helsingin Ruoholahteen Team Finland -taloon yhdessä Finnveran kanssa. Finpro kiinteistöstä löytyy jo valmiiksi.

Eurooppalaiset aloitteet työllistävät FiLiä

Tekesin ja Suomen Akatemian yhteisessä Brysselin FiLi-toimistossa näkyy ja tuntuu se, että nykykomissio − mukaan lukien t&i-asioista vastaava komissaari Carlos Moedas − on ripeä aloitteenteossaan ja aloitteiden eteenpäinviennissä. Nostan esiin kolme paljon selvittelyä, tiedonjakoa ja suhtautumisen pohdintaa aiheuttanutta buzz wordia.

Komissaari Moedasin lempilapsi on European Innovation Council, jonka perustamista komissaari ehdottikesäkuussa. Ajatuksen taustalla on, että siinä missä perustutkimusta tekevät ryhmät arvostavat Horisontti-ohjelman tarjontaa erityisesti elimen nimeltä European Research Council osalta, yritysten antama palaute on paljon nihkeämpää. Tässä tarkoituksessa komissio kartoittaa hyviä kansallisia innovaatiorahoituskäytäntöjä ja pohtii vastinetta niille eurooppalaisella tasolla. Ensimmäinen luonnostelma uudesta neuvostosta saataneen jo lähipäivinä ja sitten prosessi etenee niin, että operatiivinen liikkeellelähtö tapahtuisi vuoden 2017 alusta.

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on jo vauhdissa. Tahtotila niin Brysselissä kuin Suomessa on kova sille, että rahaa käytettäisiin myös aitoon, aineettomaan tutkimukseen ja innovointiin. Ihan helppo tehtävä tämä ei ole, koska ESIRin myöntämä rahoitus on käytännössä pankkiehtoista, joten tarvitaan erilaisia hankejatkumoita, joissa rahasto voisi osallistua jo esimerkiksi varsin pitkälle kehitetyn teknologian skaalaamiseen markkinakokoon. Mietintä jatkuu!

Kolmas termi, johon viime viikkoina ja kuukausina olen päässyt kunnolla perehtymään, on Eurooppalainen huippuosaamismerkki (Seal of Excellence). Merkkiä pilotoidaan Horisontin pk-instrumentissa. Huippuosaamismerkki myönnetään yrityksille, jotka ovat keränneet erinomaiset pisteet hanke-evaluoinnissa, mutta jotka  silti jäivät nippa-nappa ilman yhteisörahoitusta. Merkillä on tarkoitus osoittaa, että kyse on joka tapauksessa erittäin potentiaalisesta projektialoitteesta. Merkkiä koskevassa kirjeessä rohkaistaan suorasanaisesti ottamaan yhteyttä vaihtoehtoisiin kansallisiin tai alueellisiin rahoittajiin, myös yksityisiin pankkeihin ym. Tekes tunnustaa merkin arvon ja sitoutuu tekemään sen saaneille suomalaisyrityksille yhdessä kumppaneidensa kanssa Team Finland -palvelutarjouksen.

Horisontti-menestyksestä kerron vielä pari sanaa. Uusimpien tilastojen mukaan Suomi on kotouttanut kaikesta Horisontti-rahasta reilun puolentoista vuoden jälkeen 1,88 % (219 milj. euroa), kun laskennallinen maksuosuutemme ohjelmaan on 1,53 %. Ihan huonosti ei siis mene. Pk-yritysten osuus koko saamastamme rahoituksesta on noussut edellisen tutkimuspuiteohjelman 11 %:sta 23 %:iin eli siinä mielessä Horisontti toimii tavoitellusti. Tutkimusmaailman hakuinto on kova ja siksi rahaakin saadaan kohtuullisesti, mutta läpimenoasteet ovat tippuneet liian heikoiksi. Hakemuksia siis riittää, mutta laatua on parannettava.

 Matti Hiltunen

Kirjoittaja on Tekesin edustaja Brysselissä

Tulosta

Päivitetty 4.12.2015


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot