Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 19.2.2016

Europeiska rådet behandlade åtgärder för hantering av migrationen

Statsrådets kommunikationsavdelning  19.2.2016 3.29 
PRESSMEDDELANDE 068/2016

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel den 18–19 februari. Under den första mötesdagen behandlades migrationen och Storbritanniens EU-relation. Förhandlingarna med Storbritannien fortsätter under den andra mötesdagen.

I fråga om migrationen betonade Europeiska rådet vikten av att EU:s och Turkiets handlingsplan genomförs snabbt och fullt ut för att stoppa migrationsströmmarna och bekämpa nätverken för människosmuggling. Europeiska rådet uppmärksammade att Turkiet har gjort flera framsteg, men konstaterade att migrationsströmmarna från Turkiet till Grekland fortfarande är alltför stora.

– När det gäller att finna en lösning på hanteringen av migrationen kommer våren att vara avgörande. En bristfällig övervakning av de yttre gränserna äventyrar hela Schengenområdets funktion, sade statsminister Juha Sipilä.

Europeiska rådet betonade vikten av övervakning av Schengenområdets yttre gränser och av att Schengenbestämmelserna följs. Mötet uttryckte sin tillfredsställelse med Natos beslut att bidra med informationsinsamling, observation och övervakning på Egeiska havet för att minska de olagliga gränsöverträdelserna.

Utöver västra Balkanrutten anser Europeiska rådet att det är viktigt att fortfarande noggrant följa med utvecklingen av eventuella nya rutter så att man snabbt kan vidta gemensamma åtgärder och undvika åtgärder som medlemsländerna inte har samordnat.

Europeiska rådet betonar också vikten av att ge humanitärt bistånd till de syriska flyktingarna, främja återtagandeavtal med tredjeländer och identifiera och registrera alla som kommer till Schengenområdet i mottagningscenter (hotspots). Europeiska rådet konstaterade att asylsökande inte har rätt att välja vilken medlemsstat de söker asyl i.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, Jari Haapiainen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 406, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Skriv ut

Uppdaterat 19.2.2016


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter