Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Ajankohtaista: EU-edustuston kolumnit

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 30.9.2016

EUE-kolumni: Tiedot ja taidot työelämässä – uusi osaamisohjelma katsoo tulevaisuuteen

pixabay.com
Suuri joukko eurooppalaisia korkeasti koulutettuja nuoria työskentelee työpaikoissa, jotka eivät vastaa heidän kykyjään ja toiveitaan.
Suuri joukko eurooppalaisia korkeasti koulutettuja nuoria työskentelee työpaikoissa, jotka eivät vastaa heidän kykyjään ja toiveitaan.

Tulemmeko useinkaan ajatelleeksi, mikä oikeastaan on Euroopan suurin taloudellinen voimavara? Vastaus löytyy hyvinkin läheltä, meistä jokaisesta EU-alueen aktiivisesta kansalaisesta eli ihmisistä. Investoimalla ihmisiin, heidän osaamistasonsa nostoon sekä taitojen kehittämiseen, investoimme samalla taloudelliseen kasvuun ja pidämme huolen siitä, että meille jokaiselle riittää pääomaa myös pitkälle tulevaisuuteen sekä jaettavaa myös tuleville sukupolville. Helpommin sanottu kuin tehty?

Ei välttämättä, sillä kesäkuussa Euroopan komissio julkaisi pitkään odotetun uuden kattavan osaamisohjelman.  Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että eurooppalaiset hankkivat jo varhain monia erilaisia taitoja ja että Euroopan inhimillinen pääoma hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Se pyrkii vastaamaan EU-maiden akuutteihin haasteisiin: työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn puutteeseen. Työntekijöiden taidot, niiden taso ja tarkoituksenmukaisuus, ovat keskeisiä.

Uudella osaamisohjelmalla pyritään siihen, että työntekijöiden tiedot ja taidot vastaisivat paremmin nykypäivän työelämän tarpeita. Eletään aikoja, jolloin edelleen 70 miljoonalla eurooppalaisella ei ole riittäviä luku- ja kirjoitustaitoja, ja tätäkin useammalla on heikot lasku- ja digitaalitaidot. Toisaalta suuri joukko eurooppalaisia, erityisesti korkeasti koulutettuja nuoria, työskentelee työpaikoissa, jotka eivät vastaa heidän kykyjään ja toiveitaan. Samaan aikaan 40 prosentilla eurooppalaisista työnantajista on vaikeuksia löytää kasvun ja innovoinnin edellyttämiä sopivia työntekijöitä. Lisäksi vain harvoilla meistä on yrittäjähenkisyyttä ja osaamista, jota tarvitaan oman yrityksen perustamiseen.

Komission mukaan myös Suomessa yli 40 prosenttia työntekijöistä kokee, että he eivät pääse työssään hyödyntämään koko osaamistaan. Samalla lähes puolet suomalaisista työnantajista kertoo, etteivät he löydä työntekijöitä, joilla olisi työtehtäviin sopivat taidot. Edellä mainittujen lukujen valossa uskalletaan tunnustaa, että Euroopassa vallitsee selkeä ristiriita työn, työntekijöiden ja oikeiden ja relevanttien taitojen osalta. Tarvitaan pitkäkestoista investoimista kansalaisten taitojen kehittämiseen – tämän tulisi alkaa jo hyvissä ajoin ja jatkua elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti läpi koko elämän.

Kun miljoonia ihmisiä EU:ssa on tällä hetkelläkin ilman työtä, on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta he saavat oikeat eväät muuttuville työmarkkinoille. Uudessa osaamisohjelmassa komissio ehdottaa kymmentä konkreettista toimenpidettä, jotka on määrä toteuttaa tulevan kahden vuoden aikana.

EU-maiden on mm. määrä sopia ns. taitotakuusta, jolla autetaan aikuisia hankkimaan vähimmäistason luku- ja laskutaito sekä digitaalitaidot.
 

EUE
Erityisasiantuntija Johanna Koponen työskentelee Suomen pysyvässä EU-edustustossa koulutuksen, nuorison, kulttuurin ja urheilun parissa.
Erityisasiantuntija Johanna Koponen työskentelee Suomen pysyvässä EU-edustustossa koulutuksen, nuorison, kulttuurin ja urheilun parissa.

Digitaalitaitoja ja -työpaikkoja edistämään perustetaan erityinen koalitio, jossa ovat edustettuina EU-maiden viranomaiset, koulutusorganisaatiot ja yritykset. Tarkoituksena on kartoittaa tarkemmin Euroopassa käytettävissä oleva digitaalisten taitojen osaamisreservi ja parantaa yleisesti digitaitoja työelämää varten.

Toimialakohtaista yhteistyötä varten laaditaan oma suunnitelma, jotta saadaan parempi kuva osaamistarpeista eri aloilla. Myöhemmin tarkoituksena on myös määritellä tapoja kartoittaa EU:n ulkopuolelta tulevien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahantulijoiden taitoja.

Myös opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkumista edistävää Europass-järjestelmää tarkistetaan. Tarkoituksena on, että ihmisillä olisi parempia ja helppokäyttöisempiä keinoja esitellä osaamistaan ja saada ajantasaista tietoa siitä, mitä työpaikoilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessaa. Näin halutaan helpottaa nuorten ura- ja opintovalintoja.

Niin ikään ammatilliseen koulutukseen panostetaan ja siitä halutaan saada nykyistä useammin opintojaan harkitsevien ensimmäinen valinta parantamalla koulutuksessa olevien mahdollisuuksia työssäoppimiseen sekä lisäämällä ammatillisen koulutuksen hyötyjen näkyvyyttä työmarkkinoilla.

Elinikäisen oppimisen avaintaidoista annettua EU:n suositusta kehitetään edelleen, jotta aiempaa useammat voisivat hankkia ne perustaidot, joita 2000-luvulla tarvitaan työssä ja elämässä. Tässä keskitytään erityisesti yrittäjähenkisyyden ja innovatiivisen ajattelutavan edistämiseen.

Myös tutkinnon suorittaneiden jatkosijoittumisesta tarvitaan enemmän tietoa. Tätä varten tullaan selvittämään, miten opintonsa suorittaneet ovat edenneet työmarkkinoilla ja rakennetaan edelleen vahvempaa tietopohjaa EU:n laajuisen osaamiskartoituksen tueksi.

Oman itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen, etenkin vanhemmalla iällä, vaatii usein uskallusta ja heittäytymiskykyä. Nykynuorilta taas vaaditaan jatkuvaa itsensä kehittämistä, heidän koulutuspolkunsa katsotaan luonnolliseksi osaksi koko elämää. Joukostamme löytyy myös henkilöitä, jotka suorittavat lisäopintoja, kehittävät itseään ja taitojaan vielä eläkeiässäkin, silloin kun voisivat vain ”chillata” ja nauttia elämästä. Jokaisen tapa kehittää itseään ja taitojaan on arvokas ja meistä jokainen voi investoida Euroopan arvokkaimpaan voimavaraan eli itseensä.

Johanna Koponen
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilusektorin erityisasiantuntija
Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

Tulosta

Päivitetty 3.10.2016


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot