Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 9.10.2017 | Utrikesministeriet

Finlands utvecklingssamarbete driver flickornas sak

Pressmeddelande 175/2017
9.10.2017

Alla flickor i världen ska gå i skolan, påminner utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen, inför internationella flickdagen. Det hör till Finlands viktigaste utvecklingspolitiska mål att förbättra flickors och kvinnors ställning. Internationella flickdagen syns också på biografer i hela landet.

Foto: Liisa Takala
Gruppen De ungas Agenda 2030
Gruppen De ungas Agenda 2030 driver också flickornas sak. På bilden Kuura Janhunen, Antti Korpelainen, Sonja Huttunen och Katri Ylinen.

”Världens flickor förtjänar samma möjligheter att gå i skolan och skaffa sig ett bra yrke som världens pojkar. Skolgång minskar antalet barnäktenskap och tonårsgraviditeter, och det avspeglar sig på arbetsproduktiviteten och den ekonomiska tillväxten”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Att förbättra kvinnors och flickors ställning är ett av Finlands viktigaste utvecklingspolitiska mål. Onsdagen den 11 oktober firas internationella flickdagen. Utrikesministeriet och Finnkino firar genom att bjuda biobesökare på en rejäl dos girl power. Videon ”What I Really Really Want” som producerats av den internationella Global Goals-kampanjen visas på Finnkinos biografer i hela landet före filmen. I den nya versionen av bandet Spice Girls hit från 1996 dansar bland annat unga Bollywood-stjärnor.

”Den förmedlar flickornas mod och aktiva roll som försvarare av jämställdhet och mänskliga rättigheter. Som ungdomsdelegat i FN besökte jag bland annat Eritrea där jag diskuterade med flickor om hur viktigt det är med utbildning för oss unga kvinnor. Finland är en trovärdig förespråkare av jämställdhet ute i världen och jag är stolt över att få vara med i arbetet”, säger Sonja Huttunen som hör till nätverket De ungas Agenda 2030.

Nepals flickor till skolbänken, kvinnorna med i beslutsfattandet

Förra året stödde Finland projekt med jämställdhet som huvudfokus med ca 50 miljoner euro och projekt där jämställdhet var ett viktigt delmål med 250 miljoner euro. Stödet riktas särskilt till flickors utbildning och till att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Finlands partnerländer inom utvecklingssamarbetet.

Arbetet för att förbättra kvinnors och flickors ställning har gett goda resultat till exempel i Nepal där Finland länge understött landets undervisningssektor och flickors skolgång. Idag är redan över hälften av de som börjar högstadiet flickor.

”Flickors utbildning och förutsättningar att delta i den samhälleliga utvecklingen är avgörande för genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Flickors skolgång är inte bara rätt, det är också ekonomiskt smart”, säger minister Mykkänen.

Nepals nyligen uppdaterade grundlag har också betydligt ökat kvinnors möjligheter till politiskt deltagande. Till exempel är nu mer än 40 procent av representanterna i Nepals distriktsfullmäktige kvinnor. FN:s jämställdhetsorgan UN Women har med Finlands stöd ordnat handledning och utbildning för kvinnor om de möjligheter som den nya grundlagen erbjuder. Som resultat ställde många av dem som deltog upp i årets lokalval och blev invalda.

Ytterligare information: Eija Palosuo, informatör, Enheten för utvecklingskommunikation, tfn 0295 351 961

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 10.10.2017


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter