Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Ajankohtaista: Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 10.10.2017

EU-ministerit päättivät Itämeren kalastuskiintiöistä

EU:n maatalousministerit päättivät Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2018 Luxemburgissa 9.lokakuuta järjestetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa. Ministerit keskustelivat myös maatalouden markkinatilanteesta sekä maatalouden roolista YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030-ohjelmassa.

Suomea ministerikokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Neuvosto päätti Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2018 seuraavasti:

EU:n TAC 
(suurin sallittu saalis, tonnia)

Muutos

Pohjanlahden silakkakiintiö

84 599

- 40 %

Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakkakiintiö

229 355

+ 20 %

Riianlahden silakkakiintiö

28 999

- 7 %

Läntisen silakkakannan kiintiö

17 309

 - 39 %

Kilohailikiintiö

262 310

 + 1 %

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö

91 132 lohta

  - 5 %

Suomenlahden lohikiintiö

10 003 lohta

  - 5 %

Itäisen turskakannan kiintiö

28 388

 - 8 %

Läntisen turskakannan kiintiö

5 597

  0 %

Punakampelakiintiö

7 076

- 10 %

Suomi äänesti kolmen muun maan tavoin ehdotusta vastaan. Suomi ei voinut hyväksyä Pohjanlahden silakan TAC pienennystä 40 prosentilla, koska se ei ollut tieteellisessä neuvossa ehdotetun 32 prosentin vähennyksen mukainen.

Ministeri Leppä on pettynyt Suomelle tärkeän Pohjanlahden silakan TAC:n perusteettoman suureen vähennykseen. Muilta osin ratkaisu on vastuullinen ja voudattaa tieteellistä neuvoa. Lohen molempia TAC:eja pienennettiin 5% Suomen tavoitteiden mukaisesti.

Suomen satotilanne esillä

Kokouksen maataloutta käsittelevässä osassa kuultiin komission katsaus maatalouden markkinatilanteesta ja jäsenmaat kävivät pitkän keskustelun markkinoiden näkymistä. Suomi pitää tärkeänä, että komissio jatkaa markkinatilanteen seuraamista. Vaikka tuottajahinnat ovat kohonneet muualla Euroopassa, maidon ja sianlihan hinnat eivät ole kehittyneet Suomessa riittävälle tasolle.

Ministeri Leppä toi kokouksessa myös esille, että Suomessa erityisesti peltokasvien korjuu on tavanomaista aikataulua jäljessä ja huono sää heikentää satonäkymiä.

-Näyttää siltä, että tänä vuonna peltokasveista jää poikkeuksellisen paljon korjaamatta ja sato on laadultaan heikompaa kuin normaalisti. Tämä heikentää tuntuvasti viljelijöiden tuloja ja heikentää maksuvalmiutta. Keskustelin maatalouskomissaari Hoganin kanssa Suomen katovuodesta, ja hän suhtautui ymmärtäväisesti tilanteeseemme. Toimitamme sovitusti komissiolle lisätietoa tilanteen vakavuudesta, kertoi ministeri Leppä.

Neuvosto keskusteli myös siitä, miten yhteisellä maatalouspolitiikalla voidaan vaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen Agenda 2030 -toimintaohjelman mukaisesti. Suomi totesi, että EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vastaa jo nykyisellään useiden kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen, mutta politiikan toimeenpanoa tulisi yksinkertaistaa.

-EU-tason yhteistyötä voitaisiin lisätä erityisesti maatalouden riskienhallinnassa, kestävien viljelyjärjestelmien luomisessa, hiiltä sitovien tuotanto- ja toimintatapojen edistämisessä, ravinteiden kierrätyksessä, ruokahävikin vähentämisessä sekä näihin liittyvässä innovaatio- ja tutkimustoiminnassa, Leppä esitti.

Ministeri Leppä kävi myös keskustelun Afrikkalaisesta sikarutosta terveyskomissaari Vytenis Andriukaitiksen kanssa.

-Suomi on tehostamassa entisestään toimiaan Afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Asia on Suomelle erittäin tärkeä ja siksi hallitus on päättänyt kohdentaa lisävaroja taudin pääsyn estämiseksi rajojemme sisäpuolelle, ministeri painotti.
 

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269
kalatalousneuvos Risto Lampinen p. 0295 162 458

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Tiedotemateriaalit neuvoston sivulla:
Maatalous- ja kalastusneuvoston tiedotteet, kuva- ja av-materiaali

Tulosta

Päivitetty 7.11.2017


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot