Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 8.11.2017 | Utrikesministeriet

Finland valdes in i Unescos styrelse för perioden 2017–2021

Pressmeddelande 192/2017
8.11.2017

Finland har blivit invalt i styrelsen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco i en omröstning som hölls onsdagen den 8 november. Styrelseposten är fyraårig och inleds i november 2017. Det är Unescos medlemsländer som väljer styrelsemedlemmarna. Detta var Finlands viktigaste kandidatur till ett FN-organ 2017. Finlands kandidatur hade alla de nordiska ländernas starka stöd.

”Valet av Finland i denna spännande omröstning med största antal röster i sin valgrupp är ett fint erkännande för vårt lands kompetens inom utbildnings- och världsarvsfrågor”, gläder sig undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Som minister med ansvar för Unesco besökte Grahn-Laasonen generalkonferensen i Paris den 1–3 november. Undervisningsministern deltog i flera offentliga sidoevenemang och bilaterala förhandlingar för att främja Finlands mål.

Unesco har en viktig roll i att uppnå de globala mål som gäller framför allt utbildning, yttrandefrihet och världsarv. Styrelseposten erbjuder en möjlighet att direkt påverka organisationens arbete och mål utifrån Finlands prioriteter.

”Finland har nu fått en ansvarsfull post i en organisation som utför viktigt arbete för att förebygga radikalisering”, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

Ur Finlands valgrupp valdes också Portugal och Turkiet in i styrelsen. Unescos styrelse har 58 medlemsstater. Styrelsen drar upp riktlinjer och styr organisationens verksamhet och ekonomi mellan generalkonferenserna, som hålls vartannat år. Styrelsen föreslår också med fyra års mellanrum en kandidat för posten som organisationens generaldirektör för generalkonferensen. Fredagen den 10 november väljs sannolikt Audrey Azoulay från Frankrike till generaldirektör enligt styrelsens förslag.

Ytterligare information: Pekka Puustinen, ambassadör, Finlands ständiga representation vid Unesco, tfn +33 6 2558 7140

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.11.2017


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter