Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Ajankohtaista: Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 8.1.2018

Viro: ketterä ja osaava, katse tulevassa

Kuva: Euroopan unioni
EU2017ET Energianeuvoston pressitilaisuus
Ilmaston ja ympäristön rinnalla puhtaan energian paketti ja sen 8 ehdotusta ovat keskeinen työkalu Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa. Näistä ehdotuksista neljästä Viro sai kasaan jäsenmaiden yhteisen kannan vielä puheenjohtajuuskautensa viimeisessä, lähes puolille öin venyneessä neuvostossa 18. joulukuuta.

Viron EU-puheenjohtajuuskausi lämmitti EU:n lainsäädäntökoneiston öljyt kuumimmilleen. Puheenjohtajuuskauden päätavoitteena oli edistää avointa ja innovatiivista eurooppalaista taloutta sekä entistä turvallisempaa, digitaalisempaa, kestävämpää ja tasapuolisempaa Eurooppaa. Puolivuotisen puheenjohtajuuden päätyttyä vuoden vaihteessa voidaan tiivistää, että Viro hoiti kautensa määrätietoisesti, ratkaisuja hakien ja - kuten etukäteen arvelimme – välillä suomalaisittain jopa kotoisan oloisesti.

Coreper I -puolella ja sisämarkkinoiden osalta oli alusta alkaen selvää, että Viro tulisi puheenjohtajana olemaan ketterä, mielikuvituksellinen ja hyvin valmistautunut. Kunnianhimo ja motivaatio paistoivat läpi koko puheenjohtajuuskauden. EU:n tulevaisuuskeskustelun käydessä kuumana Viro syleili teemaa ja osoitti kykyään ohjata keskustelua ja viedä Eurooppaa eteenpäin samalla huolehtien, ettei työnteon murroksen mukanaan tuomia vaatimuksia unohdeta. Viro oli myös ensimmäinen neuvoston puheenjohtajamaa, joka otti vahvasti agendalle ja keskusteluun EU:n roolin sosiaalisissa kysymyksissä.

Arviomme Viron ja Suomen samanmielisyydestä EU:n sisämarkkinoiden kehittämisessä ja kunnianhimoisessa eteenpäin viemisessä osuivat oikeaan. Viro onnistui alusta alkaen brändäämään itsensä digimaailman johtajaksi, jos ei nyt globaalisti niin ainakin EU-tasolla. Tähän sillä on vahvat kannukset oman kansallisen edistyksellisyyden myötä. Viron digi-huippukokous oli onnistunut ja Suomi sai siellä, Viron rinnalla, mahdollisuuden tuoda esille ajatteluaan tekoälyyn liittyen. EU-mailla on komissiota myöten ollut haasteita pysyä Viron perässä. Samalla on todettava, ettei Viro varmastikaan saavuttanut sitä edistystä, johon se digitaalisten sisämarkkinoiden edistämisessä pyrki. Realistisesti arvioiden tämä oli ehkä väistämätöntä, EU-maiden ollessa varustettuna hyvin erilaisilla valmiuksilla kohdata digitaalinen todellisuus. Suomi pyrki tarjoamaan Virolle tukeaan kunnianhimon ylläpidossa.

Vauhtia Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon

Kun suomalaiselta virkamieheltä kysyy, Viron brändi on digiä mutta painavimmat sisällöt energiaa ja ilmastoa. Useat erittäin laajat, Pariisin sopimusta täytäntöönpanevat säädösehdotukset olivat Viron pöydällä ja osin yllättyneinäkin jäsenmaat seurasivat, kun Viro vei niitä vauhdilla eteenpäin. Näistä mainittakoon muun muassa maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsiä (LULUCF), taakanjakoa (päästökaupan ulkopuoliset alat) sekä jätepakettia koskevat ehdotukset, joista kaikista Viro väänsi joulukuussa sovut Euroopan parlamentin kanssa. Viro neuvotteli myös päästökaupan uudistamisesta, joka oli ollut pöydällä jo pitkään. Näissä teemoissa Suomella on vahva intressi ja vaativien neuvotteluiden jälkeen voidaan todeta Suomenkin tavoitteiden toteutuneen hyvin.

Ilmaston ja ympäristön rinnalla puhtaan energian paketti ja sen kahdeksan ehdotusta ovat keskeinen työkalu Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa. Näistä ehdotuksista neljästä Viro sai kasaan jäsenmaiden yhteisen kannan vielä puheenjohtajuuskautensa viimeisessä neuvostossa 18. joulukuuta. Selvää on, että näissä teemoissa ratkaisut menevät kaikilla jäsenmailla oman kansallisen toiminnan ytimeen, joten puhtaan energian paketin eteenpäin vieminen on vaatinut sekä voimaa että tunneherkkyyttä. Suomi arvioi myönteisesti Viron saavutuksia ja toivoo, että ruoriin astuva Bulgaria jatkaa neuvotteluja määrätietoisesti.

Korkean profiilin sisällöt eivät loppuneet yllä mainittuihin Viron käsitellessä puolivuotisensa aikana myös ehdotuksia lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä EU:n maantie- ja lentoliikenteen syvempään ja parempaan sisämarkkinaan. Kuten todettu, täydellisiä tuloksia on vaikea saavuttaa kun sovut laajan skaalan kattavista aiheista on saavutettava sekä jäsenmaiden kesken että lopuksi vielä Euroopan parlamentin kanssa viimeiset piirrot hioen. Summa summarum voidaan kuitenkin todeta, että Viron panos ja dynamiikka sisämarkkinoiden kehittämisessä on ollut myönteinen.

Merkittävä harppaus puolustusyhteistyössä

Vaikka muuttoliikkeen akuutein kriisivaihe vaikuttaa olevan ainakin hetkellisesti ohi, pysyi muuttoliike korkealla agendalla myös Viron kaudella. Lokakuussa Eurooppa-neuvostossa päämiehet vahvistivat kokonaisvaltaisen toimintatavan muuttoliikkeeseen vastaamisessa. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa EU:n käytössä olevien välineiden laajaa hyödyntämistä, kansainvälistä yhteistyötä ja riittävien taloudellisten resurssien varmistamista. Haasteet kuitenkin pysyvät: Viron kaudella jatkettiin keskustelua muuttoliikkeen vaikutusten tasapuolisemmasta taakanjaosta jäsenmaiden kesken. Yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen tähtäävää työtä pidettiin ennakolta yhtenä Viron puheenjohtajuuden menestyksen keskeisenä mittatikkuna. Pakettia saatiin osin työstettyä eteenpäin ja aihe pysyy tiiviisti agendalla ja tulee olemaan tärkeä näytönpaikka myös Bulgarialle.

Suuria askeleita EU otti puolustusyhteistyön syventämisessä. EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä puolustusyhteistyötä tiivistävä pysyvä rakenteellinen yhteistyö käynnistyi virallisesti joulukuussa. Mukana on 25 EU-maata ja tuki työlle laajaa. Suomi on ollut mukana etulinjassa edistämässä yhteistyötä.

Tulevaisuuskeskustelu jatkuu

Myös talous- ja rahoituskysymyksissä Virolla riitti työsarkaa. Päämiehet käynnistivät keskustelua talous- ja rahaliitto EMUn kehittämisestä joulukuun Eurooppa-neuvoston eurohuippukokouksen yhteydessä. Varsinaisten päätösten aika on myöhemmin. Jatkotyön kannalta yhtenä keskeisimmistä kysymyksistä – ei toki ainoana – pidetään pankkiunionin viimeistelyä.

Euroopan tulevaisuutta ruotiva keskustelu jatkui. Unionin eteenpäin katsovaa otetta vauhdittavat komission loppukauden kunnianhimoinen agenda sekä Eurooppa-neuvoston pj Tuskin käynnistämä johtajien agenda, jonka tarkoitus on työstää eteenpäin isoja kysymyksiä, joissa jäsenmaiden lähtökohdat saattavat olla varsin erilaisia. Yksi keskeinen Viron kauden kysymyksistä oli kesäkuussa käynnistyneet Britannian eroneuvottelut. Monista haasteista huolimatta neuvottelut etenivät joulukuussa siihen pisteeseen, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi siirtymisen neuvotteluissa toiseen vaiheeseen, mikä tarkoittaa keskustelujen käynnistämistä siirtymäajasta ja tulevan suhteen puitteista. Odotettavissa on, etteivät neuvottelut tästä ainakaan helpotu. Aikataulu on jo valmiiksi tiukka.

Puheenjohtajana Viro laittoi kaiken likoon ja osoitti useiden keskiyön ylittäneiden kokouksien myötä, että vuorokaudessa on vähintään 24 tuntia. PJ-kauden jälkeinen elämä on pikkuhiljaa kuitannut univelkoja.

Leo Svahnbäck ja Mari Korhonen

Tulosta

Päivitetty 8.1.2018


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot