Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen: Ständiga Representationen: Historia

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Representationens historia

 

Sommaren 1992 bar man flyttlådor till adressen Rue de Trèves 100 i Bryssel. Finska staten hade köpt fastigheten ett år tidigare och en omfattande renovering hade genomförts. Av det gamla återstod bara trapphuset och hissen. Byggnaden hade fått en finsk interiör och en egen bastu.

 

Erkki LiikanenErkki Liikanen tjänstgör nu vid Finlands bank.

Det var tre olika enheter som flyttade in: Finlands EG-representation, Finlands ambassad och danska diplomater som hade hyrt husets tredje våning. Nu för tiden är Danmarks representation belägen i samma kvarter.

EG-ambassadör Erkki Liikanen ledde arbetet från husets femte våning. Arbetsdagarna fylldes av EG-medlemsförhandlingar och verkställigheten av EES-avtalet.

Personalen vid Finlands EG-representation bestod år 1992 av endast 18 tjänstemän, sju sekreterare och två lokalt anställda.

Medlemskapet kräver mera utrymme

Antti Satuli johti pysyvää EU-edustustoa 1995-2001

Antti Satuli ledde den ständiga EU-representationen från 1995 till 2001.

Permanenta representationen övertog hela fastigheten Tréves 100 år 1995 då Finland blev EU-medlemsland.  

Finlands ständiga representation är en exceptionellt stor representation och den fick lov att anpassa sig till en tillväxthastighet som man inte hade tidigare erfarenheter av.

Finlands första ständiga representant var Antti Satuli. Under honom arbetade i början av medlemskapet 33 tjänstemän från olika ministerier, samt utsänd kontorspersonal. Lokalt anställda sekreterare rekryterades från den växande finländska kolonin. Det fanns mer arbetssökande än arbetsplatser.

I juli 1999 övergick Finland för första gången till att leda rådets arbete. Ordförandeskapstidens personalökningar krävde mera utrymme. Man hyrde tillfälliga lokaler på Rue de Trèves 39. När ordförandeskapet var över kvarstod behovet av större utrymmen och då hyrde man lokaliteter på Rue de Trèves 45 på permanent bas.

Finland fungerade som ordförande för andra gången från och med 1.7.2006. Beroende på de utökade arbetsuppgifterna ökade personalen till 150 personer. Den tillfälliga extrapersonalen fick plats i tillfälligt hyrda kontorslokaler på samma gata. Också utrymmena på Rue de Trèves 100 utnyttjades noga.

I normala fall arbetar cirka 100 tjänstemän vid Finlands ständiga representation. Alla tjänstemän är representationens tjänstemän när de är verksamma i Bryssel, och de betjänar hela statsförvaltningen.

 

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 2.7.2008


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter