Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU:s råd för utrikes frågor skärpte sanktionerna mot Syrien - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 28.2.2012

EU:s råd för utrikes frågor skärpte sanktionerna mot Syrien

Utrikesminister Tuomioja med sin kroatiska kollega Vesna Pusic. Foto: Europeiska rådet.EU:s råd för utrikes frågor sammanträdde i Bryssel den 27 februari. Under mötet diskuterade utrikesministrarna särskilt de senaste tidernas händelser i Syrien och resultatet av mötet om Syrien i Tunisien förra veckan.

Rådet beslutade att skräpa sanktionerna mot Syrien, bland annat genom att frysa Syriens centralbanks tillgångar. Enligt utrikesminister Erkki Tuomioja, som företrädde Finland under mötet, börjar effekterna av sanktionerna redan synas i Syriens ekonomi, särskilt förbudet mot att importera olja.

"Förr eller senare börjar både de inre förhållandena och de yttre sanktionerna leda till resultat, men det är frågan om en lång process", konstaterade utrikesminister Tuomioja under presskonferensen för finländska korrespondenter. Det viktigaste är enligt Minister Tuomioja det politiska stödet till Arabförbundets och FN:s strävanden att lösa situationen.

Minister Tuomioja bedömer ändå att man knappast påverkar president Bashar al-Assads verksamhet genom EU:s beslut. "Det har mera betydelse hur Kina och Ryssland bedömer läget", konstaterade Tuomioja. Målet är enligt minister Tuomioja fortfarande att FN:s säkerhetsråd ska ta en tydlig ledande roll för att lösa situationen i Syrien.

"En militär konflikt är inte något som vi eller någon i det internationella samfundet önskar eller vill ha", sade utrikesminister Tuomioja. "Huvudsaken är att få slut på sammandrabbningarna och våldet", betonade Tuomioja.

Det bästa sättet som EU kan stöda Syriens opposition på är enligt Tuomioja att försöka föra samman de olika krafterna inom oppositionen för att komma överens om en gemensam politik och representation.

Serbiens torde få status som kandidatland

Förutom Syrien diskuterade utrikesministrarna läget i Serbien och Kosovo. Diskussionen förberedde besluten som ska fattas i rådet för allmänna frågor tisdagen den 28 februari och i Europeiska rådet 1–2 mars om att bevilja Serbien status som EU-kandidatland.

Utrikesministrarna konstaterade att dialogen mellan Serbien och Kosovo framskridit väl. Utrikesminister Tuomioja tror att EU:s medlemsstater nu är färdiga att ge Serbien status som kandidatland.

Sanktioner mot Vitryssland och läget i Sydkaukasien och Egypten också framme

Under rådets möte diskuterade EU:s utrikesministrar sanktioner mot Vitryssland och de utdragna konflikterna i Sydkaukasien. Rådet diskuterade också parlamentsvalen i Armenien och Georgien senare i år. Utrikesministrarna talade också om parlamentsvalet i Egypten och om frivilligorganisationernas verksamhetsmöjligheter i landet. De gick också igenom fredsprocessen i Mellanöstern och förhandlingarna mellan Israel och Palestina.

För mera information: utrikesministerns specialmedarbetare Tarja Kantola, tfn +358 9 1605 5016, informatör Tuomas Nousiainen, tfn+32 473 853 460

Skriv ut

Uppdaterat 28.2.2012


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter