Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU:s utrikesministrar diskuterar Syrien, Mellanöstern och Burma - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 20.4.2012 | Utrikesministeriet

EU:s utrikesministrar diskuterar Syrien, Mellanöstern och Burma

Pressmeddelande 93/2012
20.4.2012

EU:s utrikesministrar sammanträder i rådet för utrikes frågor den 23 april i Luxemburg. Utrikesminister Erkki Tuomioja företräder Finland vid mötet. Agendan för mötet är omfattande. Utrikesministrarna ska diskutera Syrien, fredsprocessen i Mellanöstern, Iran, Burma och Afghanistan. Också situationen i Mali, Sudan och Sydsudan och Guinea-Bissau ska tas upp.

Rådet ska diskutera läget i Syrien och särskilt hur FN:s och Arabförbundets representant Kofi Annans fredsplan ska förverkligas och hur behandlingen av Syrien i FN:s säkerhetsråd framskrider. Man ska också behandla möjligheten att vid behov utvidga EU:s sanktioner mot Syrien. Då det gäller fredsprocessen i Mellanöstern ska utrikesministrarna diskutera utvecklingen i de palestinska områdena och EU:s möjligheter att påverka till exempel den ekonomiska situationen.

Utrikesministrarna diskuterar det aktuella läget i förhandlingarna om Irans kärnprogram, som senast fördes i Istanbul den 13–14 april. EU:s höga representant Catherine Ashton leder förhandlingarna som representant för den så kallade E3+3-gruppen som består av Frankrike, Storbritannien, Tyskland, USA, Ryssland och Kina.

Angående Burma/Myanmar ska rådet diskutera den senaste tidens positiva politiska utveckling med reformer och det lyckade fyllnadsvalet till parlamentet. Inom EU anses det vara viktigt att man sänder positiva signaler som svar på att reformerna genomförs. Därför har EU för avsikt att upphäva största delen av unionens sanktioner mot Burma. Då det gäller Afghanistan ska man förbereda sig för kommande internationella möten, bland annat Nato-toppmötet i Chicago i juni. Den viktigaste frågan är utvecklingen av Afghanistans säkerhetstrupper.

Utrikesministrarna ska ta upp den allt mer spända relationen mellan Sudan och Sydsudan med avsikt att uppmuntra båda parter att återvända till förhandlingsbordet. På rådets dagordning står även situationen i Sahel, särskilt den senaste tidens händelser i Mali, det vill säga militärkuppen och de norra delarnas självständighetsförklaring. Rådet försöker stödja Västafrikanska staternas ekonomiska gemenskaps (ECOWAS) strävanden att lugna situationen. Utrikesministrarna ska också ta ställning till situationen i Guinea-Bissau.

För mera information: biträdande Europakorrespondent Johanna Birkstedt, tfn 040 352 3556, utrikesminister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Katja Pehrman, tfn 040 181 9257

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.4.2012


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter