Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Coreper - Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa : Euroopan unionin neuvosto : Coreper

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Coreper

Neuvoston päätöksenteon tärkein valmisteluelin on Coreper (Comité des Représentants Permanents), jäsenmaiden pysyvien edustajien eli EU-suurlähettiläiden komitea. Se käsittelee ja valmistelee kaikki ministerineuvoston kokouksiin tulevat asiat. Coreper kokoontuu Brysselissä viikoittain.

Coreperissa pyritään ratkaisemaan mahdollisimman suuri osa jäsenvaltioiden näkemyseroista. Mikäli yhteisymmärrystä Coreperissa ei saavuteta, asia käsitellään ministereiden kesken neuvoston istunnossa. Usein ministerit hyväksyvät sellaisenaan Coreperin valmistelemat esitykset. Komitean puheenjohtajana toimii kunkin EU:n puheenjohtajamaan pysyvä edustaja vuorollaan kuuden kuukauden ajan. Kokouksiin osallistuvat myös EU:n komission, neuvoston sihteeristön ja oikeuspalvelun edustajat.

Coreper työskentelee kahdessa eri kokoonpanossa, jotka erotetaan toisistaan roomalaisilla numeroilla I ja II. Coreper II -kokouksiin kokoontuvat jäsenmaiden EU-edustustojen pysyvät edustajat. Suomen edustaja on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Marja Rislakki. Coreper II -komitean vastuualueita ovat

  • Yleiset asiat ja ulkosuhteet
  • Talous- ja raha-asiat
  • Oikeus- ja sisäasiat
  • Eurooppa-neuvostojen valmistelu

Coreper I -kokouksissa jäsenmaita edustavat unionin jäsenmaiden pysyvien edustajien sijaiset. Suomea edustaa suurlähettiläs Minna Kivimäki. Coreper I -komitean vastuulle kuuluvat

  • Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat
  • Kilpailupolitiikka (sisämarkkinat, teollisuus ja tutkimus)
  • Liikenne, televiestintä ja energia
  • Maatalous ja kalastus
  • Ympäristö
  • Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 13.10.2017


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot