Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Mjölksektorn får EU-stöd på grund av exportkrisen - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 11.12.2014

Jord- och skogsbruksministeriet
10.12.2014

Mjölksektorn får EU-stöd på grund av exportkrisen

Enligt ett meddelande i dag från EU:s jordbruskommissionär Phil Hogan får finska mjölkproducenter, som drabbats av Rysslands importförbud, 10,7 miljoner euro i EU-stöd. 

- Det här är goda nyheter, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo. - Stödet är ett viktigt tillägg till det nationella krisstödet på 22,5 miljoner euro som till största delen går till mjölksektorn.

Minister Orpo konstaterar att kommissionens beslut om stödet till mjölksektorn, samt det tidigare beslutet om stöd till mjölksektorn i Estland, Lettland och Litauen, är historiska. EU har inte någonsin tidigare betalat extra stöd direkt till bara vissa medlemsländers producenter, säger Orpo.

På förhösten tillämpade EU-kommissionen normala marknadsmekanismer och beviljade stöd till frukt- och grönsakssektorn samt lagring av mejeriprodukter på grund av krisen. Dessa var unionens normala stödåtgärder som jämnar ut olika marknadsstörningar, men enligt Orpo kunde man inte tillämpa dessa mekanismer i Finland.

Det här har varit en stor principiell fråga för Finland. Trots att stödet inte kompenserar alla förluster, är det viktigt att EU sträckt ut handen till finska producenter, säger ministern.

Kommissionens webbsidor om importförbudet

Ytterligare information:

statssekreterare Tiina Rytilä, tfn 0295 162 254 lantbruksrådet Kari Valonen, tfn 0295 162 269 avdelningschef Risto Artjoki, tfn 0295 162 286 förnamn.efternamn@mmm.fi

Läs mera om detta:

Kommissionens webbsidor om importförbudet:

http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 11.12.2014


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter