Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Europeiska rådet drog upp riktlinjer för energiunionen - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 23.3.2015

Europeiska rådet drog upp riktlinjer för energiunionen

Statsrådets kommunikationsavdelning  19.3.2015 23.19 
PRESSMEDDELANDE 147/2015

Energiunionen var huvudtemat under Europeiska rådets första mötesdag. EU-ländernas statschefer betonade, i enlighet med Finlands strategi, alla dimensioners betydelse. De dimensioner som stärker varandra är: en integrerad europeisk inre marknad för energi, energisäkerhet, energieffektivitet, koldioxidsnål ekonomi och forskning.

Europeiska rådet uppmuntrade bl.a. att snabba upp infrastrukturprojekt som gäller el och gas samt att utarbeta en teknologi- och innovationsstrategi, i vilken även ingår andra generationens förnybar energi, samt främjandet av hållbar trafik på Finlands framställning.

EU:s statschefer betonade att unionen har förbundit sig till samarbete med alla sex östliga partnerländer. Man strävar efter att främja samarbetet framför allt när det gäller att utveckla statsstrukturerna, rörligheten och kontakterna människor emellan. Ett toppmöte för det östliga partnerskapet arrangeras i Riga i maj.

Vid mötet behandlades även situationen i Grekland. ”Grekland måste koncentrera sig på att slutföra sitt pågående program i enlighet med eurogruppens beslut”, konstaterade statsminister Alexander Stubb.

I fråga om Ryssland och Ukraina krävde EU:s statschefer att alla parter ska verkställa fredsavtalet i Minsk i sin helhet.  Europeiska rådet ansåg att de ikraftvarande sanktionernas längd bör vara bunden till ett fullödigt verkställande av Minskavtalen. Avsikten är att detta verkställande ska ske senast vid utgången av 2015.  De nödvändiga besluten för att fortsätta sanktionerna kommer att fattas inom de närmaste månaderna.

Ytterligare information: Lauri Tierala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 841 7141, och Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, statsrådets kansli

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 19.3.2015

Skriv ut

Uppdaterat 23.3.2015


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter