Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

EUE-kolumni: Uhkaako turkkilaisten tulva Eurooppaa? - Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa : Ajankohtaista : EU-edustuston kolumnit

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 6.4.2016

EUE-kolumni: Uhkaako turkkilaisten tulva Eurooppaa?

Muuttoliikeongelmien ratkaisuun tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä Turkin kanssa. EU-maiden päämiehet ovat keskustelleet  EU:n ja Turkin välisestä viisumivapaudesta, ja viime joulukuussa komissio totesi myös Ukrainan täyttävän viisumivapauden vaatimukset. Mistä viisumivapaudessa on kyse? Ryntäävätkö 75 miljoonaa turkkilaista ja 45 miljoonaa ukrainalaista Eurooppaan?

Matti Pitkäniitty vastaa EU-edustustossa rajaturvallisuuteen, Schengeniin ja viisumeihin liittyvistä kysymyksistä
Matti Pitkäniitty vastaa EU-edustustossa rajaturvallisuuteen, Schengeniin ja viisumeihin liittyvistä kysymyksistä

Viisumivapaus helpottaa matkustamista

Viisumivelvollisuudella suojataan sisäistä turvallisuutta. Matkalle aikovan on kerrottava matkansa syy ja osoitettava muun muassa oleskeluun riittävät rahavarat. Tällä ennakkotarkastuksella ehkäistään laitonta työskentelyä ja muita ei-toivottuja ilmiöitä.

Viisumivapaus helpottaa matkustamista, taloudellista yhteistyötä ja tavallisten ihmisten kanssakäymistä sekä laskee matkustamisen kustannuksia.

Schengen-mailla yhteinen viisumipolitiikka

EU-maat päättävät yhdessä viisumivapauskeskustelujen aloittamisesta. Ehdokasmaalle määritetään ehdot, jotka on täytettävä ennen viisumivapauden myöntämistä. Turvallisuuden ja erityisesti asiakirjaturvallisuuden on oltava riittävällä tasolla ja myös muut kysymykset, kuten maahanmuuttojärjestelmän toiminta ja perusoikeuksien toteutuminen on varmistettava.

Ehdot kirjataan toimintasuunnitelmaan, ja komissio seuraa sen toteutumista. Edistymistä selvitetään kirjallisen aineiston perusteella ja tarkastusmatkoilla, joille osallistuu myös jäsenmaiden asiantuntijoita

Suunnitelma toimeenpannaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään säädöksiä ja prosesseja. Toisessa vaiheessa toteutetaan konkreettisemmat toimenpiteet. Esimerkiksi lainsäädännön on mahdollistettava biometristen tietojen kerääminen, jotta voidaan myöntää kansainväliset standardit täyttäviä passeja. Vastaavasti maalla on oltava palautussopimus EU:n kanssa, jotta palautuksia voidaan tehdä.

Toimenpiteiden arvioinnissa on kyse objektiivisesta ja käytännönläheisestä prosessista, jossa jokaista ehtoa tarkastellaan erikseen. Lisäksi seurataan kielteisten viisumipäätösten ja laittomuuksien määrää, jotta voidaan arvioida viisumivapaudesta aiheutuvia haittoja. Loppuraportin perusteella EU:n jäsenmaat ja Euroopan parlamentti hyväksyvät lainsäädännön muutosehdotuksen, jolla maasta tehdään viisumivapaa.

Viisumivapaudesta voidaan päättää myös sopimuksella, joka  sisältää tarkempia ehtoja. Tällöin komissio seuraa viisumivapaussopimuksen ehtojen täyttymistä myös sopimuksen voimaantulon jälkeen. Nämäkin sopimukset hyväksytään jäsenmaiden ja parlamentin toimesta.

Ei vapaata liikkuvuutta

Viisumivapaus ei tarkoita rajatarkastusten loppumista vaan ennakollisesta matkustusluvasta luopumista. Rajavartijamme tekevät viisumivapaillekin matkustajille Schengenin rajasäännöstön mukaisen rajatarkastuksen, jossa selvitetään esimerkiksi matkan tarkoitus ja rahavarat. Käytännössä tämä on kuitenkin kevyempi toimenpide kuin viisumiprosessi rajatarkastuksiin yhdistettynä, joten valvonnan taso heikkenee. Tämän kompensointiin tarvitaan viisumivapausprosessin konkreettisia toimenpiteitä.

Viisumivapaus koskee vain lyhytaikaista oleskelua, eikä sen perustella voi asettua asumaan Schengen-alueelle. Lisäksi matkailija tarvitsee vaikeasti väärennettävän, pääsääntöisesti biometriikan sisältävän passin, jolla hänet voidaan tunnistaa.

Eurooppaan ei kohdistu miljoonien väestöryntäystä viisumivapauksien vuoksi. Mahdollisia ongelmia on jo ehkäisty yhteistyötä kehittämällä, mutta toimenpiteiden käytännön toimivuudesta on varmistuttava ennen viisumivapaan matkailun aloittamista.

Matti Pitkäniitty

Kirjoittaja on erityisasiantuntija, joka vastaa EU-edustustossa rajaturvallisuuteen, Schengeniin ja viisumeihin liittyvistä kysymyksistä

Tulosta

Päivitetty 22.7.2016


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot