Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

EU 27 yhtenäisenä Britannian eroneuvotteluihin – lähtökohdat hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa - Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 29.4.2017

EU 27 yhtenäisenä Britannian eroneuvotteluihin – lähtökohdat hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa

Kuva: Euroopan unioni
Eurooppa-neuvosto 29042017
Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto kokoontui 29.4. päättämään Britannian kanssa käytävien eroneuvottelujen tavoitteista ja periaatteista.

Brysselissä lauantaina 29. huhtikuuta kokoontuneet 27 EU-maan päämiehet sopivat yksimielisesti Britannian eroneuvotteluja koskevista tavoitteista ja periaatteista. Neuvotteluissa EU pyrkii suojelemaan unionin, kansalaistensa, yritystensä ja jäsenvaltioidensa etuja, sekä varmistamaan, että Britannian ero tapahtuu mahdollisimman hallitusti.

"Suomi osallistui aktiivisesti EU:n neuvottelutavoitteiden muotoilemiseen, ja ne vastaavatkin hyvin Suomelle tärkeitä asioita. Meille on keskeistä turvata nopeasti ja täysimääräisesti Britanniassa asuvien EU-kansalaisten edut sekä siellä olevien yritysten toimintamahdollisuudet. Tärkeää on myös varmistaa, että Britannia vastaa kaikista taloudellisista sitoumuksista, jotka se on tehnyt unionin jäsenenä ollessaan", pääministeri Sipilä sanoi.

"Olimme hyvin yksimielisiä hyväksyessämme tänään suuntaviivat Britannian eroneuvotteluihin. EU:lla on nyt vahva neuvotteluasema. Etujemme puolustamisen kannalta on tärkeää, että unionin yhtenäisyys säilyy koko neuvotteluprosessin ajan", Sipilä totesi.

Jotta EU:n neuvotteluasema säilyy vahvana, EU-johtajat sopivat, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät käy Britannian kanssa mitään erillisiä neuvotteluita Britanniaan eroon liittyen.

EU korostaa, että Britannian kanssa tehtävien sopimusten on perustuttava oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon. Näin ollen unionin ulkopuolisena maana Britannia ei voi enää nauttia samoista oikeuksista ja eduista kuin unionin jäsenmaat.

Keskustelut Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta aloitetaan vasta, kun Eurooppa-neuvosto katsoo, että eroneuvotteluissa on edistytty riittävästi. Tulevasta suhteesta todetaan eroneuvotteluiden suuntaviivoissa, että EU on valmis keskustelemaan kunnianhimoisesta ja kattavasta kauppasuhteesta, sekä harkitsemaan kumppanuutta myös erityisesti terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden torjunnan sekä turvallisuuden, puolustuksen ja ulkopolitiikan aloilla.

Infografiikka: Euroopan union 2017
Brexit prosessi Infografiikka
Britannian EU-eroprosessin käsittelyn seuraavat vaiheet on kuvattu kaaviossa.Klikkaa kuva suuremmaksi.

Seuraavaksi yleisten asioiden neuvosto hyväksyy 22. toukokuuta yksityiskohtaiset neuvotteluohjeet komissiolle suuntaviivojen pohjalta. Tämän jälkeen EU on valmis aloittamaan eroneuvottelut.

Eurooppa-neuvoston suuntaviivat brexit-neuvotteluja varten on julkaistu kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia
Lähde: Valtioneuvoston kanslia

Tulosta

Päivitetty 29.4.2017


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot