Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Tarja Halonen vald till medlem av FN:s generalsekreterares rådgivande högnivåpanel för fredsmedling - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 16.9.2017

Tarja Halonen vald till medlem av FN:s generalsekreterares rådgivande högnivåpanel för fredsmedling

Pressmeddelande 159/2017
16.9.2017

President Tarja Halonen har utnämnts till medlem av FN:s generalsekreterares rådgivande panel för fredsmedlingsfrågor. Panelen är generalsekreterare António Guterres initiativ för att effektivera åtgärderna för fredsmedling.  

Den rådgivande högnivåpanelen för fredsmedling ger generalsekreteraren information och synpunkter när det gäller konflikter och fredsprocesser. Panelens medlemmar är erfarna experter på fredsmedling och diplomati. Fredsmedling har fått en allt viktigare roll bland de internationella utrikespolitiska metoderna. Det är FN:s mål att öka medlingskapaciteten och stödja regionala och nationella medlingsinsatser.

Finland kommer att fortsätta sina målmedvetna satsningar på internationell medlingsverksamhet och på att utveckla och stärka sina nationella kapaciteter för dialog och fredmedling i enlighet med statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Utrikesminister Timo Soini delar på ordförandeskapet i FN:s vängrupp för fredsmedling med Turkiets utrikesminister.

Ytterligare information: Erik af Hällström, enhetschef, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn +358 295 350 906, och Petra Yliportimo, ansvarig tjänsteman och president Halonens rådgivare, tfn. +358 295 351 842.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 16.9.2017


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter