Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

EU:s förordning om åtgärder mot geoblockering underlättar näthandel över gränserna - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 7.12.2017

EU:s förordning om åtgärder mot geoblockering underlättar näthandel över gränserna

EU-ambassadörerna godkänner överenskommelse om att avlägsna hinder för e-handel
EU-ambassadörerna godkänner överenskommelse om att avlägsna hinder för e-handel

Snart kan EU:s medborgare boka konsertbiljetter, köpa möbler och använda sitt kreditkort i nätbutiker i hela Europa på samma sätt som i hemlandet. Det blir möjligt tack vare EU:s nya förordning om åtgärder mot geoblockering, som förbjuder omotiverade begränsningar på grund av kundernas bosättningsort.

Du har kanske varit med om att det inte går att köpa tågbiljetter till Centraleuropa på webben hemma i Finland eller att den utländska nätbutiken vägrar leverera din nya idrottsutrustning till Finland.

Enligt Europeiska kommissionens utredning köper idag endast 15 procent av européerna varor i webbutiker i andra EU-länder. En orsak till det är geoblockering: kring 63 procent av EU:s webbplatser använder olika geografiska begränsningar antingen genom att hindra köpare från utlandet eller genom att styra dem vidare till en annan sajt. År 2017 godkände under 40 procent av de europeiska webbplatserna köp från ett annat EU-land.

Det här kommer att ändras. Syftet med den nya förordningen är att göra slut på diskrimineringen av kunder på grund av deras nationalitet, bosättningsort eller etableringsort och att garantera konsumenterna bättre tillgång till tjänster och varor. Under förhandlingarna om förordningen kom man också överens om att kommissionen inom ett par år ska kartlägga hur förordningen fungerar och reda ut vilka effekter det skulle ha om förordningen gjordes ännu mera omfattande.

”Tack vare de nya reglerna kan européerna redan före nästa jul göra uppköp på webben utan att stöta på geoblockering och utan att omdirigeras till en annan sajt”, berättar kommissionens vice ordförande Adrus Ansip med ansvar för den inre digitala marknaden i ett pressmeddelande.

För företagen innebär reformen bättre rättssäkerhet om de är verksamma i flera EU-länder.

Reformen är en del av Europeiska kommissionens strategi från maj 2016 för att uppdatera EU:s inre marknad till den digitala världen. Förordningen om geoblockering kompletterar de åtgärder som redan genomförts inom ramen för strategin, till exempel avskaffandet av roamingavgifter och införandet av gränsöverskridande portabilitet för digitala innehållstjänster.

Efter långa förhandlingar nådde rådet, parlamentet och kommissionen samförstånd om förordningen den 20 november 2017, och den 29 november godkändes den i kommittén för medlemsstaternas ständiga representanter Coreper.  När förordningen godkänts formellt av rådet och parlamentet utlyses den i EU:s Officiella tidning varefter den träder ikraft om nio månader.

MER INFORMATION:

Europeiska unionens råd: Geo-blocking: EU Ambassadors confirm agreement on removing barriers to e-commerce

Europeiska kommissionen: Den digitala inre marknaden: EU-förhandlare enades om att stoppa omotiverad geoblockering

Europaparlamentet: Ending unjustified geo-blocking: online shoppers must be treated equally

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.12.2017


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter