Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

EU-johtajat koolla Brysselissä: puolustusyhteistyö syvenee – Brexit-neuvottelut seuraavaan vaiheeseen - Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 15.12.2017

EU-johtajat koolla Brysselissä: puolustusyhteistyö syvenee – Brexit-neuvottelut seuraavaan vaiheeseen

Kuva: Euroopan unioni
PESCO (Photo European Union)
EU-johtajat ja jäsenmaiden EU-sotilasedustajat 25 jäsenmaasta toivottivat tervetulleeksi pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) Brysselissä 14. joulukuuta.

EU-johtajat kokoontuivat Brysseliin 14.–15. joulukuuta toivottamaan tervetulleeksi Euroopan puolustusyhteistyön syventämisen ja keskustelemaan mm. sosiaalisesta Euroopasta sekä muuttoliikkeestä. EU27-päämiehet päättivät odotetusti Britannian eroneuvotteluiden toisen vaiheen käynnistämisestä ja keskustelivat EMU:n tulevaisuudesta.

Yhdessä olemme vahvempia. Tämä oli 25 EU-maan viesti torstaina 14. joulukuuta otetussa perhekuvassa, joka todisti historiallista hetkeä: Euroopan puolustusyhteistyö syvenee merkittävästi. EU:n pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PRY) on käynnistetty, puitteet tiiviimmälle toiminnalle halukkaiden jäsenmaiden kesken on luotu.

Suomi on aktiivisesti edistänyt puolustusyhteistyön syventämistä EU:ssa ja osallistuu PRY:n käynnistyessä kolmeen keskeiseen hankkeeseen. Näitä ovat kyberturvallisuusyhteistyö, turvalliseen viestintään tarkoitettu ohjelmistoradio sekä joukkojen ja kaluston sujuvampi kuljettaminen jäsenmaiden rajojen yli. ”PRY:n käynnistäminen osoittaa, että EU-mailla on vahva poliittinen tahtotila huolehtia yhdessä EU-kansalaisten turvallisuudesta. On tärkeää saada ensimmäisen vaiheen yhteistyöprojektit vauhtiin ja tuottamaan nopeasti tuloksia”, pääministeri Sipilä totesi.

Sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen

Päämiehet vaihtoivat torstaina ajatuksia myös sosiaalisesta ulottuvuudesta Göteborgin epävirallisen sosiaalihuippukokouksen linjausten pohjalta. Pääministeri Sipilä oli tyytyväinen, että sosiaalinen ulottuvuus nostettiin Eurooppa-neuvoston tasolle. ”Meidän on tärkeää kehittää jäsenmaiden yhteistyötä tällä sektorilla. Suomen mielestä tulee keskittyä asioihin, jotka edistävät työllisyyttä, osallistavaa kasvua, tasa-arvoa sekä oikeudenmukaisuutta työelämässä”, Sipilä totesi.

Torstai-iltana keskusteltiin pitkään myös muuttoliikkeestä. Vaikka muuttoliikkeen ulkoisessa ulottuvuudessa, mm. kumppanuus- ja palautussopimusten kautta on edistytty, sisäisissä kysymyksissä kuten kiintiöissä ja turvapaikanhakijoiden sisäisissä siirroissa jäsenmaat ovat vielä kaukana toisistaan.

Aplodit Theresa Maylle - Brexit-neuvottelut seuraavaan vaiheeseen

Torstai-illan huippukokouksessa, jossa edustettuina olivat kaikki 28 EU-maata, kuultiin aplodit Theresa Mayn puhuessa Brexitistä. Eurooppa-neuvosto päättikin perjantaina 15. joulukuuta 27 jäsenmaan yksimielisyydellä, että Britannian edistyminen Brexit-neuvotteluissa on ollut riittävää seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi. Eroneuvotteluiden kakkosvaiheessa käsitellään siirtymäajan järjestelyjä ja käynnistetään alustavat keskustelut EU:n ja Britannian tulevan suhteen raameista.

”Neuvottelut ovat edenneet hyvin EU:n edellyttämällä tavalla. Tästä voimme olla tyytyväisiä. Meillä on kuitenkin vielä suuri työ edessämme tulevina vuosina. On tärkeää, että EU-maiden yhtenäisyys säilyy jatkossakin”, totesi pääministeri Sipilä.

EMU:n kehittämisen askelmerkit

Lisäksi erillinen eurohuippukokous keskusteli seuraavista askelmerkeistä talous- ja rahaliiton (EMU) kehittämiseksi. Tärkeimpänä pidetään pankkiunionin viimeistelyä. ”Tarvitsemme lisää ponnisteluja riskien vähentämiseksi. Nykyisessä tilanteessa ei ole vielä reilua lähteä jakamaan riskejä yhteiseltä pohjalta, koska jäsenmaiden pankkisektoreiden riskitasot vaihtelevat niin paljon”, pääministeri Sipilä sanoi.

Suomi suhtautuu myönteisesti myös Euroopan vakausmekanismin kehittämiseen hallitustenvälisenä järjestelynä. Valtioiden velkajärjestelymenettelyjä tulisi kehittää osana vakausmekanismin uudistamista, Sipilä totesi.
 

Lisätietoa Eurooppa-neuvostosta:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/12/14-15/

Tulosta

Päivitetty 18.12.2017


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot