Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Maanläheinen ote ja halu näyttää – Bulgarian avaimet neuvoston puheenjohtajuuteen - Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Puh. +32-2-287 8411
S-posti: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 12.1.2018

Maanläheinen ote ja halu näyttää – Bulgarian avaimet neuvoston puheenjohtajuuteen

Kuva: EU2018 Bulgarian Presidency

Tammikuussa 2018 Bulgaria astuu ensi kertaan neuvoston ruoriin, monella tapaa vaativassa vaiheessa viisivuotisen lainsäädäntösyklin kiihdyttäessä eteenpäin. Ajoitus ei ole helppo, mutta bulgarialaiset ovat valmistautuneet hyvin ja saavat tukea jäsenmaiden lisäksi myös komissiolta. Bulgariaa ajaa eteenpäin näyttämisen halu. Puheenjohtajuuskauden motto ”United we stand strong” on aina ajankohtainen, kun ratkaisuja haetaan EU-agendan suuriin haasteisiin.

Seuratessa Bulgarian valmistautumista ja puheenjohtajuuden prioriteetteja Coreper I-puolella eli sisämarkkinasioissa on tullut selväksi, ettei Bulgaria tavoittele kuuta taivaalta. Bulgarialaiset ovat tuoneet suoraan esille, etteivät voi käsitellä kaikkia pöydällä olevia ehdotuksia ja joutuvat näin valikoimaan. Tämä on ymmärrettävää ja yleistäkin. Samalla paine viedä eteenpäin lainsäädäntöagendaa ja muita pöydällä olevia tärkeitä aiheita EMU:sta Brexitiin on kova. Saamme siis nähdä, miten työ todella muotoutuu.

Komissio on viestittänyt, että sen kauden viimeiset lainsäädäntöehdotukset tulevat ulos toukokuussa 2018. Sen jälkeen pöytää putsataan ja työtä pusketaan maaliin EP:n vaaleihin saakka. Tämä selkeyttää odotuksia ja kokonaiskuvaa, mutta samalla on varmaa että Bulgarian kaudella on odotettavissa vielä useita uusia ehdotuksia ja kiirettä piisaa vielä puheenjohtajuuden siirtyessä Itävallalle heinäkuussa.

Agendalla monia Suomelle tärkeitä aiheita

Ennakkotietojen mukaan Bulgaria tulee viemään eteenpäin poliittista keskustelua liikkuvuuspaketin ja erityisesti ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen osalta. Tässä on kyse vastikään ulostulleesta ehdotuksesta, jonka osalta Suomi peräänkuulutti korkeaa kunnianhimon tasoa.  Suomelle äärimmäisen tärkeät aiheet ja saman kolikon kaksi puolta, biotalous sekä kiertotalous, ovat Bulgarialle prioriteetteja ja niihin liittyvät poliittisen tason keskustelut ovat tulevan puheenjohtajamaan kalenterissa.

Bulgariaa edeltänyt Viro sai neuvoteltua valmiiksi jäsenmaiden poliittisen yhteisymmärryksen (ns. yleisnäkemys) useasta puhtaan energian paketin ehdotuksesta. Bulgaria etenee näiden osalta trilogineuvotteluihin parlamentin kanssa. Jäsenmaita edustavan Bulgarian ja Euroopan parlamentin lisäksi paikalla on komissio, siitä nimitys trilogi.

Tulevaisuusorientoitunut Bulgaria

Bulgaria jatkaa työtä niin ikään lähetettyjen työntekijöiden ehtoja koskevan ehdotuksen kanssa. Tässä Viro sai neuvottelut hyvin liikkeelle ja kevätkaudelle kohdistuukin nyt odotuksia neuvottelujen päättämisestä. Samoin puheenjohtajamaana Bulgaria edistää sosiaaliturvan koordinaatiosta ja esteettömyydestä käytäviä trilogineuvotteluja, niistä ei ennakoida helppoja.

Suomi on korostanut paremman sääntelyn – tarkoituksenmukaisen, kohdistetun ja toimeenpantavan – periaatteita, kun Bulgaria etenee liikenne- ja televiestinnän ehdotuksissa eteenpäin, datan vapaasta liikkuvuudesta e-yksityisyyteen ja lentoliikenteen kilpailua koskeviin ehdotuksiin. Toivottavasti paremman sääntelyn lippua pidetään korkealla, jotta EU-sääntely toisi lisäarvoa ja veisi sisämarkkinoita tehokkaasti eteenpäin.

Tärkeää on myös nostaa esille komission teollisuuspolitiikkaa koskeva tiedonanto, jonka käsittelyyn bulgarialaiset ovat sitoutuneet. Suomi on viestinyt kautta linjan, että teollisuuspolitiikassa olisi keskityttävä tulevaisuuteen ja uuteen luovaan, arvoketjuja korostavaan ajatteluun. Samalla on korostettava tekoälyn ja alustojen sekä datan vapaan liikkuvuuden mittavia mahdollisuuksia. Samaan tulevaisuusorientoitumiseen on luvannut pyrkiä Bulgaria, joka tuo aiheesta käytävän keskustelun ministeritasolle peräti kaksi kertaa.

Muuttoliike aiheuttaa etenemispaineita

Viro vei omalla puheenjohtajuuskaudellaan työtä taidokkaasti ja tarmolla eteenpäin myös Coreper 2 -puolella. Silti Bulgarialla riittää tekemistä mm. muuttoliikkeen parissa.

Bulgaria tavoittelee muuttoliikeasioissa edistystä erityisesti turvapaikkajärjestelmän uudistamisessa. Paketti on laaja ja linkittyy vaikeaksi osoittautuneeseen solidaarisuuskeskusteluun, jossa keskeisinä elementteinä ovat vastuun ja solidaarisuuden tasapainon takaava turvapaikkajärjestelmä sekä toimet, joilla pyritään vähentämään laitonta tuloa EU:n alueelle. Paineita etenemiseen on paljon, ja suunnitellussa aikataulussa pysyttäytymiseksi yhteisymmärrykseen pyritään Bulgarian kaudella.

EMUn kehittämistä koskeva työ jatkuu sovittujen suuntaviivojen mukaisesti. Pankkiunionin viimeistely on EMU:n kehittämisagendan keskeisin prioriteetti ja samalla yksi Bulgarian kauden tärkeimmistä tavoitteista. Suomelle tärkeä pankkisektorin riskien vähentäminen on keskeinen osa työtä.

Neuvottelut EU:n vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä käynnistyvät Bulgarian kaudella. Komissio antaa rahoituskehysesityksensä toukokuussa. Sitä ennen rahoituskehysten poliittisista prioriteeteista keskustelevat päämiehet ja aihe on esillä myös ministerikonferenssissa maaliskuussa. Valmistelu- ja vaikuttamistyötä tehdään jo nyt tiiviiseen tahtiin.

Länsi-Balkan ja alueen eurooppalainen perspektiivi on keskeinen painopiste Bulgarian agendalla, ja puheenjohtajakauden päätapahtuma on toukokuussa Sofiassa järjestettävä EU-Länsi-Balkan-huippukokous.  Länsi-Balkanista keskustellaan jo alkukeväästä, kun komissio julkaisee aluetta koskevan strategiansa. Komission säännönmukainen laajentumispaketti saadaan myöhemmin keväällä.

Brexit-neuvottelut jatkuvat tiiviinä. Joulukuussa siirryttiin neuvottelujen toiseen vaiheeseen, jossa aiheena siirtymäajan järjestelyt ja alustavien keskustelujen käynnistäminen EU:n ja Britannian tulevan suhteen raameista. Helppo veikkaus on, että neuvottelujen tahti vain kiristyy tästä eteenpäin.

Mari Korhonen ja Leo Svahnbäck

Tulosta

Päivitetty 12.1.2018


© Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot