Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Tietoa verkkopalvelusta_EUE - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Om webbtjänsten

 

Webbtjänsten Finland.eu är en distributionskanal för information och tjänster som produceras av Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen och av utrikesministeriet, riktad så väl till finländare som till utlänningar. Webbtjänsten produceras på finska, svenska, engelska och franska.

Nyheterna på första sidan handlar om EU-representationens verksamhet och aktuella EU-frågor. På första sidan hittar du också utrikesministeriets aktuella sidor som innehåller utrikesförvaltningens och statsförvaltningens pressmeddelanden, tal och artiklar.

Under länken Aktuellt finns representationens egna meddelanden och artiklar om representationens verksamhet. Dessutom finns där utrikesministeriets meddelanden som uppdateras från formin.finland.fi-sidorna. Det går också att beställa aktuellt material i RSS-form.

I Kalendern nämns de viktigaste EU-mötena som Finland deltar i.

I avsnittet om den Ständiga representationen presenteras representationens verksamhet, personalen, arbetsfördelningen och representationens historia i Bryssel.

Under Tjänster hittar du information om de tjänster som representationen erbjuder.

På sidorna Finland i EU presenteras Finlands agerande i EU sektorsvis, EU-frågors behandling i Finland och EU: s institutioner i korthet.

Länkarna leder bland annat till Finlands statsförvaltning och EU-organen. Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen svarar inte för innehållet på de sidor som länkarna leder till.

Med blanketten Frågaoss får du kontakt med representationen och kan ställa frågor eller kommentera webbsidorna.

Sidorna med Kontaktuppgifter innehåller EU-representationens kontaktuppgifter. Dessutom finns där länkar till Finlands representationer på andra håll i världen.

 

Specialprogram

Du kan också läsa allt innehåll under rubriken Aktuellt genom att beställa det som RSS-flöde (Really Simple Syndication/Rich Site Summary).

Du kan beställa den senaste informationen i nyhetskategorin med en RSS-läsare. Då behöver du inte besöka sidorna för att se om det kommit nytt material.

RSS-läsare kan laddas ner gratis från nätet. Instruktioner finns bland annat på följande adresser:

http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss

http://www.talentum.com/rss-ohje.jsp

http://www.yle.fi/rss-ohjeet.html

 

Om sidorna

Uppe på varje sida finns språkalternativen, översikt, respons och sökfunktion.

Med språkalternativen öppnas sidor på finska, engelska eller franska. I samband med varje enskilt meddelande eller dokument ser du också om det finns tillgängligt på andra språk.

Översikten har ett index där du genom att klicka på plustecknet vid rubriken kan öppna underrubriker för att komma till innehållet på sidorna.

Responsblanketten kan användas om man vill skicka ett meddelande till representationen, där det behandlas så fort som möjligt.

Sökfunktionen fungerar med hjälp av fritextsökning. I den avancerade sökningen används asterisk (*) för att ersätta ordslut och orden AND eller OR för att kombinera flera ord.

 

Upphovsrätt och länkar

Rättigheterna till texter, foton och inspelningar på sidorna äger utrikesministeriet, eller någon annan som nämns i samband med materialet. Någon annan än ministeriet kan alltså äga rättigheterna till bilderna, men ministeriet har avtalat om rätten att använda dem.

Det är tillåtet att länka till sidorna och citera texter, men källan måste då nämnas. Om du vill använda materialet på annat sätt måste du komma särskilt överens om det med utrikesministeriet.

Det är absolut förbjudet att länka till enskilda bilder.

Ansvar

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen ansvarar för webbplatsens innehåll och vår avsikt är att uppdatera informationen så ofta som möjligt.

Representationen ansvarar inte för riktigheten i informationen på utomstående webbplatser som vi länkar till.

Närmare upplysningar

Webbplatsen administreras av Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i samarbete med utrikesministeriets avdelning för information och kultur.

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.5.2007


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter