Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

”Påverkansarbete ger inga snabbvinster”

Tytti PeltonenTytti Peltonen arbetar som ledande intressebevakare vid Metsä Group. Hon bor med sin familj i Bryssel men arbetsuppgifterna för henne till Finland ibland. Till uppgifterna hör att följa med lagstiftningen, bevaka intressen och påverka på nationell och på EU-nivå. ”Om den finska industrin vill få fram sina åsikter när EU tar beslut måste man själv vara här och jobba för det.” Läs mera...

Statsminister Stubb: EU:s sanktioner mot Ryssland nödvändiga i detta läge

Med bemyndigande av Europeiska rådet har EU:s kommitté för de ständiga representanterna (Coreper) i dag kommit överens om nya restriktiva åtgärder mot Ryssland. Åtgärderna berör de fyra sektorer som EU:s utrikesministrar beslutade om vid sitt möte för en vecka sedan. Läs mera...

Rapport: Rysslandssanktionerna och motsanktionerna beräknas ha små ekonomiska konsekvenser

Även om EU:s och några andra länders begränsande åtgärder och det ryska importförbudet påverkar vissa företags och sektorers utsikter på ett betydande sätt, kommer deras direkta konsekvenser för den helhetsekonomiska aktiviteten i Ryssland och i dess handelspartners att förbli begränsade, uppskattas i en rapport som överlämnades till regeringen den 27 augusti. Läs mera...

© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter