Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Vart är den europeiska transportpolitiken på väg?

Digital Transport DaysHur kommer den europeiska trafiken att se ut 2050? Är kaptenen på fartygets kommandobrygga ett minne blott, är himlen fylld av drönare och är bilar utan förare verklighet på våra gator och vägar? Läs mera...

Europeiska unionens råd beslutade att främja likabehandling av utstationerade arbetstagare

ESPSCO delegaatio (Kuva: European Union)Den 23 oktober nådde EU:s arbetsministrar samförstånd om ändringarna i det direktiv som reglerar anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare. I fortsättningen ska en utstationerad arbetstagare bland annat ha rätt till lika lön för samma arbete som en arbetstagare i stationeringslandet. Läs mera...

Energiministrarna fattade beslut om energieffektivitet

Energia-neuvosto (kuva EU Council)Vid det möte i rådet (transport, telekommunikationer och energi) som hölls i Luxemburg den 26 juni 2017 antog EU:s energiministrar allmänna riktlinjer om förslagen till energieffektiviseringsdirektiv och direktiv om byggnaders energiprestanda. Rådet fattade beslut om ett energieffektiviseringsmål på 30 procent inom unionens område. Läs mera...

© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter