Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Statsförvaltning i miniatyr - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Ständiga Representationen

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Statsförvaltning i miniatyr

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen (EUE) spelar en nyckelroll vid genomförandet av Finlands EU-politik. Representationen driver Finlands intressen vid beslutsfattandet inom EU utgående från regeringens direktiv samt rapporterar och förmedlar information till Finland.

EU-representationen är som statsförvaltningen i miniatyr. Största delen av de ungefär hundra anställda vid representationen är sakkunniga utsända av olika ministerier. De tjänstgör vanligtvis vid representationen 2–5 år. Vid representationen arbetar också kontorspersonal utsänd från Finland och lokalt anställda. Administrativt underlyder representationen utrikesministeriet.

Arbetet vid representationen leds av Finlands ständiga representant vid EU, ambassadör Marja Rislakki. Hennes ställföreträdare är ambassadör Minna Kivimäki. Den ständiga representanten och dennas ställföreträdare representerar Finland i rådets viktigaste beredande organ, Coreper.

Finland representeras i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av ambassadör Hanna Lehtinen. I den permanenta militärkommittén (EUMC) är Finlands representant konteramiral Juha Vauhkonen. 

Representationens tjänstemän deltar dagligen i förhandlingar på olika nivåer i Europeiska unionens råd. Arbetet vid representationen styrs av arbetsrytmen i rådet, toppmötena och de arbetsgrupper och kommittéer som bereder dessa möten.

Personalen

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 17.9.2018


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter