Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Kontaktuppgifter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Öppettider:

mån-fre 8.45-17.00

Telefonnummer:

 • +32 228 784 11

Fax:

 • fax +32 228 784 00

E-post:

Besöksadress, postadress:

Finlands ständiga representation vid EU
BELGIUM

E-fakturor:

EDI-kod: 0037024597393096
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Yamina Guerfi
 • Ansvarig tjänsteman, Afrikafrågor
Antero Kiviniemi
 • Specialsakkunnig, socialpolitik
 • tfn +32 2 2878 507
Pasi Korhonen
 • Specialsakkunnig, socialpolitik
Anna-Elina Pohjolainen
 • Specialsakkunnig
 • tfn +32 2 2878 431
Aino Sisko Marjatta Salmi
Anna Sotaniemi
 • Specialsakkunnig, transportsektorn
 • tfn +32 2 2878 538
Katarina Tapio
 • Ansvarig tjänsteman

Ledning - Koordination

Marja Rislakki
 • Ständig representant Ambassadör, Coreper II
 • tfn +32 2 287 8422
Minna Kivimäki
 • Ställföreträdande ständig representant, representant i Coreper I
 • tfn +32 2 287 8624
 • Curriculum Vitae (en)
Aila Oikarinen
 • Beskickningschefens sekreterare
 • tfn +32 2 287 8423
Sinna Rissanen
 • Möteskoordinator (Finlands EU-ordförandeskapet)
 • tfn +32 2 287 8442
Reetta Härönoja
 • Ambassadråd
 • Antici, Coreper II
 • tfn +32 2 287 8440
Kaisa Männistö
 • Specialist
 • Specialsakkunnig, rättsliga och institutionella frågor
 • tfn +32 2 287 8478
Leo Svahnbäck
 • Utrikessekreterare
 • Mertens, Coreper I
 • tfn +32 2 287 8414
Kim Fyhr
 • Ansvarig tjänsteman
 • Europaparlamentet
 • tfn +32 2 287 8434
Johanna Himmanen
 • Specialsakkunnig
 • Brexit
 • tfn +32 2 2878 448
Ilona Julkunen
 • Specialsakkunnig
 • Biträdande-Mertens
 • tfn +32 2 287 8424
Mikael Kekkonen
 • Specialsakkunnig
 • tfn +32 2 287 8461
Mari Korhonen
 • Ansvarig tjänsteman
 • Biträdande Antici
 • tfn +32 2 2878 547
Anniina Jaako
 • Assistent
 • Möteskoordinator (Finlands EU-ordförandeskapet)
 • tfn +32 2 287 8442
Johanna Järäinen
 • Assistent, ledningsassistent
 • tfn +32 2 287 8426
Liisa Koivuniemi
 • Assistent, ledningsassistent
 • tfn +32 2 287 8443
Veera Lumme
 • Assistent, ledningsassistent
 • Coreper II/Antici
 • tfn work +32 228 785 73

Information

Eeva Laavakari
 • Informatör Coreper 1
 • tfn +32 2 287 8430
Joona Suni
 • Assistent
 • tfn +32 2 287 8506

Coreper l

Kultur och utbildning

Johanna Koponen
 • Specialist
 • Utbildning, ungdom, kultur och sport,audiovisuella tjänster (teknologi)
 • tfn +32 22878525

Trafik och telekommunikation

Mervi Kaikkonen
 • Specialsakkunnig, transportsektorn II
 • Sjöfart, vägtransport, intermodala frågor
 • tfn +32 2 287 8463
Kristiina Pietikäinen
 • Specialsakkunnig
 • tfn +32 2 287 8550

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Ari Hörman
 • Specialsakkunnig, jord- och skogsbruksfrågor
 • tfn +32 2 287 8468
Osmo Rönty
 • Specialsakkunnig, jord- och skogsbruksfrågor
 • tfn +32 2 287 8518
Jarmo Vilhunen
 • Specialsakkunnig, fiskeriekonomiska frågor
 • tfn +32 2 287 8638

Sociala frågor, arbetsliv och sysselsättning

Riikka-Maria Turkia
 • Specialsakkunnig, sysselsättningsfrågor
 • tfn +32 2 2878 583

Industri, energi, inre marknad och forskning

Sanna Ek-Husson
 • Specialsakkunnig
 • Energipolitik
 • tfn +32 2 287 8432
Mikko Holm
 • Specialsakkunnig
 • Inre marknad, industri
 • tfn +32 2 2878 450
Jonna Lehtinen
 • Specialist
 • Euratom
 • tfn +32 2 287 8429
Janne Peltola
 • Specialsakkunnig
 • Industri, inre marknad
 • tfn +32 2 287 8433

Hälsofrågor, privata försäkringar

Pasi Mustonen
 • Specialsakkunnig, hälsosektorn
 • Hälsopolitik (inkl. medicine), folkhälsofrågor
 • tfn +32 2 287 8467

Tull

Jere Lumme
 • Specialsakkunnig, tullärenden
 • tfn +32 2 287 8438

Miljö

Laura Aho
 • Specialsakkunnig
 • miljösektorn Klimat politik
 • tfn +32 2 287 8477
Jaakko Kuisma
 • Specialsakkunnig, miljösektorn
 • tfn work +32 2 287 8496

Åland

Andrea Etzell
 • Specialsakkunnig
 • Åland
 • tfn +32 2 287 8459

Assisterande personal Coreper I

Veera Hakkarainen
 • Assistent
 • Transport, Telekommunikation och Energi Utbildning, Ungdomsfrågor, Kultur och Idrott och Åland
 • tfn work +32 22878 552
Aulikki Jurmu
 • Assistent, sekreterare
 • Jordbruk, skogsbruk och fiskehushållning, miljö
 • tfn +32 2 2878 505
Pirjo Kytölä
 • Assistent
 • Inre marknad, industri, forskning och rymdpolitik, sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård, Åland
 • tfn +32 2 287 8418

Coreper ll

Region- och strukturpolitik

Pasi Rantahalvari
 • Specialsakkunnig, regional politik och strukturpolitik
 • tfn +32 2 2878 580

Handelspolitik

Sanna Selin
 • Ansvarig tjänsteman, handelspolitiska kommittén
 • tfn +32 2 2878 514
Melissa Säilä
 • Ansvarig tjänsteman, handelspolitik, transatlantiska relationer
 • handelspolitik, EFTA/EEA, transatlantiska relationer
 • tfn +32 2 287 8460

Rättsliga och inrikes frågor

Sampo Brander
 • Specialsakkunnig
 • Straffrätt,insolvensrätt
 • tfn +32 2 287 8594
Jutta Gras
 • Specialsakkunnig, migrations- och asylärenden
 • tfn +32 2 2878 420
Mari Hämäläinen
 • Specialsakkunnig, polisärenden
 • tfn work +32 2 287 8504
Mikko Simola
 • Specialsakkunnig, gränsövervakning
 • Gränskontroll, Schengen och visumfrågor
 • tfn +32 2 287 8522
Sanna Sutter
 • Specialsakkunnig, migrations- och asylärenden
 • tfn +32 2 287 8445

Ekonomiska och finansiella ärenden

Sami Koskinen
 • Specialist
 • Beskattning
 • tfn +32 2 287 8451
Tarja Kotkavuo
 • Specialist
 • Finansieringstjänster
 • tfn +32 2 2878 528
Niina Pautola-Mol
Samuli Pietiläinen
 • Specialsakkunnig, ekonomisk-politiska och finansella frågor
Päivi Valkama
 • Specialsakkunnig
 • EUs budget, budgetplanen, Europeiska revisionsrätten, OLAF
 • tfn +32 2 2878 526

Yttre förbindelser

Kaisa Heikkilä
 • Ansvarig tjänsteman, Rådets arbetsgrupp för utvecklingssamarbete (CODEV)
 • tfn work +32 2 287 8444
Lauri Hirvonen
 • Ambassadråd
Kaisa Honka-Hallila
 • Ansvarig tjänsteman, Ryssland, Östeuropa, mellersta Asien
 • tfn +32 2 287 8471
Anna Korpijaakko
 • Ansvarig tjänsteman, arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser
 • tfn +32 2 287 8457
Olli Nurmi
 • Ansvarig tjänsteman, Östeuropa, östliga partnerskapet, europeiska grannskapspolitiken

Assisterande personal Coreper II

Susanna Heinäsmäki
 • Assistent, sekreterare
 • tfn +32 2 287 8447
Katja Kauttu
 • Assistant, ekonomiska och financiella ärenden, beskattning
 • tfn +32 2 2878 491
Riikka Pellinen
 • Assistent
 • Rättsliga och inrikes frågor
 • tfn +32 2 287 8476
Emmi Suomilammi
 • Assistent
 • Yttre förbindelser, civil krishantering
 • tfn +32 2 2878 406

Politiska och säkerhetskommittén

Sofie From-Emmesberger
 • Ambassadör
 • Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
 • tfn +32 2 2878 485
Turo Mattila
 • Ansvarig tjänsteman, Nicolaidis, ställföreträdande representant vid kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
 • tfn +32 2 2878 465
Axel Hagelstam
 • Försörjningsberedskapsärenden
 • tfn +32 2 706 2116
Meiju Keksi
 • Specialsakkunnig, försvarspolitik
 • tfn +32 2 287 8479
Arto Koski
 • Specialsakkunnig, försvarspolitik
 • tfn +32 2 2878 603
Inkeri Virtanen-Abernethy
 • Ansvarig tjänsteman, kommittén för civil krishantering
 • tfn +32 2 287 8498
Alma-Maria Roberts
 • Assistent
 • tfn +32 2 287 8437

Ständiga militärkommittén (EUMC)

Juha Vauhkonen
 • Konteramiral
 • Militärrepresentant
 • tfn +32 2 287 8475
Hannu Teittinen
 • Biträdande militär representant
 • tfn +32 2 287 8435
Carl-Magnus Wasenius
 • Biträdande militär representant
 • tfn +32 2 287 8565
Hannele Toivonen
 • Assistent
 • tfn +32 2 2878 574
Lauri Setälä
 • Säkerhetsunderofficer
 • tfn work +32 22878543

Finlands delegationsutrymmen, Europeiska unionens råd, Europa-building

Besöksadress, postadress:

Permanent Representation of Finland to the EU
Europa-building, Finnish Delegation
Rue de la Loi 155
 1048 BRUXELLES
BELGIUM

Telefonnummer:

 • +32 228 186 21

Fax:

 • fax +32 228 185 12
Leena Balducci
 • Assistent, sekreterare
 • tfn +32 2 2818 621
Johanna Paljakka
 • Assistent, sekreterare
 • tfn +32 2 287 8548
 • tfn +32 2 281 8621

Gemensam förvaltning av Finlands representationer i Bryssel

Tuija Lohi
 • Administrationsansvarig
Mari Rapo
 • Assistent

Allmän administration och personalärenden

Anu Vuori-Kiikeri
 • Ambassadråd
 • Administrationschef
 • tfn +32 2 2878 503
Anna Salmi
 • Assistent, ledningsassistent
 • tfn +32 2 2878 517
Kirsi Majander
 • Administrativ assistent
 • tfn +32 2 2878 581
Kristiina Hope
 • Administrationsansvarig, personal- och ekonomiadministration
 • tfn +32 2 2878 554
Anne Autio
 • Assistent, sekreterare
 • Telefoncentral, ekonomiförvaltning
 • tfn +32 2 287 8559

Bostads och fastighetsfrågor

Minna Wikman
 • Teamledare, bostadsfrågor
 • tfn work +32 2 287 8521
Youssef Alasghar
 • Fastighetstjänster, fastighetstjänster
Aleksi Kourula
 • Expeditionstjänster, chaufför, fastighetstjänster
 • tfn +32 2 287 8452
Maarit Ojanen
 • Administrationshandläggare
 • tfn +32 2 287 8558

Ekonomiförvaltning

Arja Koski
 • Ansvarig för ekonomiförvaltning
 • tfn +32 2 2878 419

Information tjänst

Tarja Maljonen
 • Teamledare, dataadministration
 • tfn +32 2 287 8516
Jaana Auvinen
 • Administrationsansvarig, dataadministration
 • tfn work +32 2 287 8515
Marketta Viskari
 • Administrationsansvarig, dataadministration
 • tfn +32 2 287 8439

IT Service

Raino Jokinen
 • IT administratör
 • tfn +32 2 2878 544
Petteri Lehtonen
 • IT administratör
 • tfn +32 2 2878 593

Kontortjänster och transport

Ari Hakola
 • Teamledare, expeditions- och stödtjänster
Jose Caetano Gavancha
 • Expeditionstjänster
 • tfn +32 2 2878 534
Eusebio Castanera
 • Expeditionstjänster
 • tfn +32 2 2878 533
Tomi Lahteva
 • Expeditionstjänster, chaufför
 • tfn +32 2 278 7436

Kök

Matti Hård
 • Närings- och hushållsansvarig, kock
 • tfn +32 2 287 8567
Michael Otto
 • Närings- och hushållspersonal
Joonas Paananen
 • Närings- och hushållsansvarig
 • Kock
 • tfn +32 2 287 8555
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.
Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.8.2018


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter