Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Coreper - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Ministerrådet : Coreper

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Coreper

Coreper (Comité des Représentants Permanents), kommittén för medlemsstaternas ständiga representanter dvs. EU-ambassadörer, är det viktigaste beredningsorganet när det gäller beslutsfattandet inom rådet.  Kommittén behandlar och bereder alla ärenden som kommer upp på ministerrådets möten. Coreper sammanträder varje vecka i Bryssel.

Coreper försöker lösa så stor del som möjligt av åsiktsskillnaderna mellan medlemsstaterna. Om samförstånd i en fråga inte nås i Coreper behandlas den av ministrarna i rådet.  Ofta godkänner ministrarna de förslag som Coreper förberett utan ändringar. Coreper leds av EU-ordförandelandets ständiga representant i sex månaders perioder. I mötena deltar även företrädare för EU-kommissionen, rådets sekretariat och rättstjänsten.

Coreper arbetar i två sammansättningar som betecknas av de romerska siffrorna I och II. I Coreper II -mötena deltar medlemsländernas ständiga EU-representanter. Finland representeras av den ständiga representanten, ambassadör Marja Rislakki. Coreper II -kommitténs ansvarsområden är

  • Allmänna frågor och utrikes frågor
  • Ekonomiska och finansiella frågor
  • Rättsliga och inrikes frågor
  • Förberedelser inför Europeiska rådets möten

Vid Coreper I -mötena företräds medlemsländerna av de ständiga representanternas ställföreträdare. Finland representeras av ambassadör Minna Kivimäki. Coreper I-kommitténs ansvarsområden är

  • Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  • Konkurrenskraft (inre marknaden, industri och forskning)
  • Transport, telekommunikation och energi
  • Jordbruk och fiske
  • Miljö
  • Utbildning, ungdom, kultur och idrott
Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.10.2017


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter