Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Europeiska rådets möten - Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen : Ministerrådet : Europeiska rådets möten

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION
VID EUROPEISKA UNIONEN


Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel. +32-2-287 8411
E-post: sanomat.eue@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Europeiska rådets möten

Europeiska rådet består av medlemsstaternas regerings- och statschefer och kallas också EU:s toppmöte. Europeiska rådet inrättades 1974, då EU:s politiska ledare började sammanträda regelbundet. När Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009 blev Europeiska rådet en av EU:s officiella institutioner.

Europeiska rådet har som uppgift att fastställa de allmänna politiska riktlinjerna för unionens utveckling. Europeiska rådet löser också tvister som inte annars har kunnat lösas. Därtill fastställer det riktlinjerna för den ekonomiska politiken och unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det är sålunda EU:s högsta politiska organ. Europeiska rådet fick genom Lissabonfördraget befogenheter att fatta juridiskt bindande beslut.

Stats- och regeringscheferna sammanträder minst fyra gånger per år. Ordföranden kan dessutom sammankalla extra möten. Mötena hålls i Bryssel i rådets byggnad Justus Lipsius.

Finlands delegation vid Europeiska rådet leds av statsministern, som kan biträdas av den minister som ansvarar för ärenden som behandlas vid toppmötet. Republikens president kan delta i möten till vilka mera omfattande inbjudningar har gått ut.

Europeiska rådets ordförande

Europeiska rådets arbete leds av dess ordförande eller ”president”. Europeiska rådet väljer sin ordförande med kvalificerad majoritet för två och ett halvt år. Mandatet kan förnyas en gång. Belgaren Herman Van Rompuy valdes till Europeiska rådets första ordförande den 19 november 2009. Sedan 1 december 2014 är Europeiska rådets ordförande Donald Tusk från Polen.

Till presidentens uppgifter hör att vara ordförande vid Europeiska rådets möten och att leda dess arbete. Ordföranden förbereder mötena i samarbete med kommissionens ordförande och rådet för allmänna frågor. Rådet för allmänna frågor spelar den viktigaste rollen i förberedelserna inför Europeiska rådets möten.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.11.2015


© Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter